Zobacz całą galerię


Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych

28 marca 2011 - Administrator

Organizator: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia CAL wraz Katedrą Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, animatorzy społeczni

Termin: 05 - 06 kwietnia 2011

Miejsce: Dwór Czarne, ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra Seminarium będzie okazją do dyskusji nad problemami polityk publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz ich związków z różnymi formami partycypacji społecznej.

Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie strategiom opracowywanym na każdym poziomie zarządzania. Między tymi strategiami uwidoczniony jest jednak brak spójności. Szczególnie widoczne jest to na poziomie regionalnym i lokalnym, gdzie zdarza się często, że zapisy strategii wojewódzkiej stoją w sprzeczności z zapisami w strategii powiatowej i gminnej. Drugim wątkiem jest model rozwoju zrównoważonego oparty o partnerstwa wielosektorowe. Korzyści z partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju regionu są oczywiste, ponieważ wynikają one jakby z samej pozytywnej natury zjawiska partnerstwa. Należy wśród nich wymienić przede wszystkim rozwój najwyższych form aktywności społecznej, tzn. współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności obywatelskiej, rosnącą wiedzę o rzeczywistych relacjach między sektorami obywatelskim, publicznym i biznesu, synergizm korzyści wynikających z partnerstwa itp. Celem tej współpracy jest zawsze osiągnięcie wzajemnych korzyści, zwielokrotnienie szans na zrównoważony rozwój lokalny i poprawę jakości życia społeczności lokalnych zarówno wymiarze „mieć”, jak i „być”. Regiony, które doceniają partnerstwo w systemie zarządzania budową i realizacją strategii mają zdecydowanie lepszą sytuację w pozyskiwaniu środków finansowych Unii Europejskiej.

Drugi dzień seminarium to prezentacja zagadnień związanych z rolą mass mediów. Środki masowego przekazu są instytucjami, których podstawową funkcją jest przekazywanie informacji zbiorowemu odbiorcy. W istniejącym kodeksie dziennikarskim zapisano, że dobro czytelników, słuchaczy i widzów, czyli interes społeczny ma pierwszeństwo przed interesem dziennikarza. Badania społeczne wskazują, że dziennikarze są jedną z grup, która charakteryzuje się największą rzetelnością. Z drugiej jednak strony o mediach często mówi się w znaczeniu pejoratywnym. Media pełnią ogromną funkcję – czwartej władzy, a czasami wręcz pierwszej wyznaczając pewne standardy zachowań i stany świadomości. Rozwój społeczeństwa to jego pozytywne zmiany w kierunku społeczeństwa zrównoważonego. Media powinny w tym procesie uczestniczyć i sprzyjać tym zmianom. Powinny zauważać swoją rolę w kreowaniu pozytywnych zmian. Media bowiem służą wszystkim. W zależności od rodzaju przekazywanych treści media służą różnym grupom odbiorców.

Organizatorem seminarium jest Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Collegium Civitas i Stowarzyszenie CAL.

Jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych, realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to systemowy projekt partnerski realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - lidera partnerstwa, Stowarzyszenie CAL, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Fundację Fundusz Współpracy.


PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica