Zobacz całą galerię


Nabór otwarty na stanowisko „Specjalista do spraw administracyjnych”

30 marca 2011 - Administrator

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

- Umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Prochowice

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 Wykształcenie średnie lub wyższe.

 • Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).
 • Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych oraz komunikatorów i Internetu.
 • Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD.
 • Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1)       Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.

3)       Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.

4)       Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

5)       Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

6)       Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

7)      Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
 • prowadzenie korespondencji
 • obsługa kancelaryjno – techniczna Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Rady i Zarządu
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Rady i Zarządu,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady
 • Prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia
 • Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,
 • Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • Prowadzenie sekretariatu Biura
 • Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,
 • Zaopatrzenie Biura
 • Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica