Zobacz całą galerię


Decydujmy Razem

8 kwietnia 2011 - Administrator

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych - pod takim tytułem w Jeleniej Górze, odbyło się dwudniowe seminarium w ramach projektu „Decydujmy Razem”. Z ramienia Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w spotkaniu uczestniczył Zbigniew Posacki.

Projekt ma na celu zaangażowania grup oraz obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Jak pokazuje rzeczywistość, jest to ważny problem, o czym świadczą chociażby niskie frekwencja podczas zebrań publicznych czy zaangażowanie obywateli w działalność organizacji pozarządowych. 

Partycypacja czyli udział

Partycypacja to aktywny udział obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi społeczności lokalnej, w tym przede wszystkich: w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju, w określaniu kierunków i metod działania władz samorządowych oraz monitoringu tych działań.

Działalność w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, świadczy o zainteresowaniu kwestiami publicznymi. Poświęcanie prywatnego czasu na sprawy społeczne stanowi istotny wskaźnik partycypacji społecznej. Niemniej podstawowym wskaźnikiem uczestnictwa w życiu publicznym są wybory powszechne. Dla partycypacji społecznej istotne jest też uczestnictwo w zebraniach publicznych, zarówno bierne jak i czynne. Wskazuje to na zainteresowanie sprawami publicznymi a w przypadku udziału aktywnego, próba dokonania jakieś zmiany. Wyniki te nie są imponujące jak na kilkanaście lat demokracji i do tego mają tendencję spadkową, stąd pomysł realizacji takiego projektu.

Partycypacja to przywilej społeczeństwa obywatelskiego. Większe zaangażowanie grup oraz obywateli w podejmowanie decyzji publicznych gwarantuje lepszą ich jakość, a przy okazji buduje wśród mieszkańców poczucie współodpowiedzialności.

Zrównoważony rozwój tylko w partnerstwie

Pierwszy dzień seminarium poświęcony był opracowywanym strategiom, głównie zrównoważonego rozwoju, na różnych poziomach zarządzania. Często zdarza się, że w samorządach opracowywane są strategie, z których tak naprawdę nikt nie korzysta, bowiem są odkładane na półkę. Są też przypadki, w których zapisy strategii wojewódzkiej stoją w sprzeczności z zapisami w strategii powiatowej czy gminnej.

Moderator seminarium prof. Tadeusz Borys, zwrócił uwagę, że istotnym czynnikiem w opracowaniu strategii jest model rozwoju zrównoważonego opartego na partnerstwie wielosektorowym. Korzyści z partnerstwa międzysektorowego na rzecz regionu są bezsprzecznie duże, bowiem rozwijają najwyższe formy aktywności społecznej tzn. współudział, współdecydowanie, i współodpowiedzialność mieszkańców. Celem tej współpracy jest zawsze osiągnięcie wzajemnych korzyści, zwielokrotnienie szans na zrównoważony rozwój lokalny i poprawę jakości życia społeczności lokalnych.

Odpowiedzialność mediów

Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, będzie niezwykle trudne bez odpowiedniego zaangażowania mass mediów. Mają one możliwość kreowania rzeczywistości czy też wprost, przekazywaniu informacji o podejmowanych działaniach społecznych.

W dobie mediów komercyjnych, które nastawione są wyłącznie na zdobycie widza, przekazywane informacje mają z reguły charakter negatywny. Są to afery, negatywne zachowania polityków, wypadki. Znikomą część programów telewizyjnych zajmują wiadomości pozytywne, przykłady dobrych praktyk czy wydarzeń mających na celu zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym. W tej części w roli panelistów wystąpili przedstawiciele lokalnych mediów - telewizji „Dami” oraz portalu „Nowiny Jeleniogórskie”, którzy sami przyznali, że niemal wszystkie sygnały o zdarzeniach pochodzące od widzów, mają charakter negatywny.

Media pełnią ogromną funkcję czwartej władzy, a czasami wręcz pierwszej, wyznaczając pewne standardy zachowań i stany świadomości. Rozwój społeczeństwa to jego pozytywne zmiany w kierunku społeczeństwa zrównoważonego. Media powinny w tym procesie uczestniczyć i sprzyjać tym zmianom. Mają przecież swoją rolę w kreowaniu pozytywnych zmian.

PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica