Zobacz całą galerię


Konkurs na dofinansowanie wolontariatu, gender i działań strażniczych

8 kwietnia 2011 - Administrator

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie I

Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, wspierające systemowe rozwiązania, modele, wspomagające edukację, politykę równościową, wyrównywanie szans, zarządzanie równościowe w organizacjach pozarządowych oraz administracji publicznej o szczególnym znaczeniu dla trzeciego sektora na Dolnym Śląsku.

Zadanie II

Rozwój Wolontariatu na Dolnym Śląsku

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, kampanie społecznosciowe, publikacje, filmy promujące wolontariat, wybitnych aktywnych społecznie ludzi, podmioty, instytucje, organizacja konferencji, debat, (np. Dolnośląska Gala Wolontariatu) związanych z obchodami Europejskiego Roku Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa ogłoszonego przez Rade UE.

Zadanie III

Działania demokratyczne

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze wspierające działania strażnicze w powiatach i gminach, mechanizmy konsultacji społecznych, usprawniania dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej, edukacji obywatelskiej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2010 r. na realizację zadań wynosiła 0 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011 r. na realizację zadań wynosi ogółem 259 200 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), w tym:

Zadanie I – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

Zadanie II – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

Zadania III – 59 200 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

IV. Forma realizacji zadania

W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

V. Adresat konkursu

1. Realizatorem zadania mogą być organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

VI. Termin i miejsce realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustalony jest od 2 maja do 31 grudnia 2011r.

2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.

3. Miejscem realizacji zadań będzie województwo dolnośląskie.

źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica