Zobacz całą galerię


Bliżej Natury 2000

1 czerwca 2011 - Administrator

Organizatorami seminarium, które odbyło się w nowo wyremontowanym Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie, było Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Gmina Ścinawa.

Na spotkanie przybyli między innymi przedstawiciele samorządów, nadleśnictw w tym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na początku gości przywitali organizatorzy, w osobach Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera oraz Prezesa LGD Rafała Plezi, po czym oddali głos inicjatorowi spotkania Andrzejowi Ruszlewiczowi.

Andrzej Ruszlewicz pełni obecnie rolę planisty regionalnego, koordynującego w RDOŚ we Wrocławiu opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla 46 obszarów na terenie Dolnego Śląska. Od wielu lat zajmuje się tematyką związaną z obszarami sieci Natura 2000.

andrzej_ruszlewicz

Na wstępie przedstawił on stan obecny wdrażania sieci w Polsce, a w szczególności w Kranie Łęgów Odrzańskich. Jak podkreślił Ruszlewicz, uzupełnienie wiedzy na temat funkcjonowania obszarów Natura 2000 i informacji o przedmiotach ochrony, zmniejszy ilość nieporozumień, do których czasami dochodzi przy realizacji inwestycji na terenach objętych tą formą ochrony przyrody.

Kolejnym punktem programu były ogólne założenia realizacji projektu, w którego ramach są opracowywane projekty planów zadań ochronnych i rolę dla wszystkich, którzy zarządzają lub w jakiś inny sposób są powiązani z obszarami Natura 2000. Dla każdego obszaru zostanie utworzony Zespół Lokalnej Współpracy, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w opracowaniu planu i tam wnosić swoje uwagi.

Natura_2000

W dyskusji poruszono sprawy związane z kosztami utworzenia obszarów Natura 2000. Szczególnie zwrócono uwagę, czy zostały wyliczone koszty gospodarcze i społeczne. Sporo dyskusji wywołały przykłady konfliktów, jakie ostatnio powstały z uwagi na niepełny lub niewłaściwy przepływ informacji o występowaniu przedmiotów ochrony w obszarze Łęgi Odrzańskie.

Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy przy opracowywaniu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000. Wskazał również, że potocznie przyjmowana opinia o blokowaniu przez tę formę ochrony przyrody inwestycji, nie znajduje potwierdzenia w faktach. Bardzo sporadycznie inwestycja nie może być realizowana, głównie z powodu błędów proceduralnych i niewłaściwego jej przygotowania.

Podczas spotkania Partnerstwo Doliny Odry wspólnie z WWF Polska, przekazało samorządom, nadleśnictwom, RZGW i DZMiUW, materiały z projektem planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB020018 i PLH020008 Łęgi Odrzańskie. Materiały zawierają również inwentaryzację siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony w tych obszarach.

Seminarium potwierdziło potrzebę organizacji takich spotkań, żywą dyskusją oraz licznymi pytaniami zainteresowanych stron przybyłych na spotkanie. Kolejny raz potwierdziła się zasada, że partnerskie podejście do różnych celów, może przynieść wymierne korzyści, wielu zainteresowanym stronom.

Czas pokaże, czy ustalone zasady współpracy przy zarządzaniu obszarami Natura 2000 w Krainie Łęgów Odrzańskich  podczas realizacji przedsięwzięć, będą miały zastosowanie w praktyce.

Na zakończenie seminarium uczestnicy zostali zaproszeni przez Burmistrza Ścinawy na dodatkową atrakcję, jaką było przepłynięcie galarami po Odrze.

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica