Zobacz całą galerię


Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych

3 czerwca 2011 - Administrator

Mobilny Inkubator Organizacji Pozarządowych jest częścią projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej "SEKTOR 3" dla powiatów wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, oleśnickiego, wołowskiego

Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" w partnerstwie z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA" i Gminą Wrocław.

Mobilny Inkubator to szansa kontaktu z doświadczonymi animatorami organizacji pozarządowych, ekspertami w zakresie zarządzania zespołem i działań na rzecz społeczności lokalnej. To szansa na rozwój Twojej organizacji!

 Uczestnicy projektu: członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Okres realizacji: 01.01.2011 - 28.02.2013

 Bezpłatna oferta dla każdego z powiatów

- Cykl szkoleniowy zamknięty - „Razem do Samodzielności” dla młodych organizacji pozarządowych (istniejących do 2 lat). Wszechstronne szkolenia z zakresu zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w wymiarze 80 h/osobę. Zjazdy weekendowe, zajęcia w/w powiatach.

- Cykl szkoleniowy otwarty - „Profesjonalizacja 3 Sektora” dla organizacji pozarządowych. Szkolenia poruszające wszystkie aspekty działania organizacji pozarządowych. Zagadnienia dostosowane do potrzeb danego powiatu lub gminy.

- Terenowe punkty doradcze z zakresu porad: prawnych, zarządzania finansowego (księgowości), pozyskiwania środków na działalność organizacji, zarządzania organizacją, prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej i gospodarczej). Porady mogą być udzielane również drogą mailową lub telefonicznie. Z doradztwa mogą korzystać organizacje pozarządowe, a osoby zainteresowane założeniem stowarzyszenia lub fundacji tylko w zakresie podstawowym.

- Doradztwo zindywidualizowane dla 2 organizacji z każdego w/w powiatu wraz z opracowaniem planu rozwoju.

- Wizyty studyjne w modelowych organizacjach pozarządowych z terenu Dolnego Śląska dla NGO.

- Spotkania animacyjne dla społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, administracji i biznesu.

 Obecnie prowadzimy nabór do cyklu szkoleniowego 'Razem do Samodzielności', 'Profesjonalizacji 3 Sektora' oraz doradztwa.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zapisy@tratwa.org lub faxem na numer 71 321 08 71:

szkolenie 'Razem do Samodzielności' - formularz zgłoszeniowy Rds

szkolenie 'Profesjonalizacja 3 Sektora' - formularz zgłoszeniowy P3S

doradztwo - zgłoszenie mailowe na adres zapisy@tratwa.org z określeniem rodzaju doradztwa

Formularze zgłoszeniowe zamieszczono w załączniku.

 Szczegółowe informacje na stronie projektu www.sektor3.wroclaw.pl oferta dla powiatów.

Kontakt:

Z pracownikiem ds. organizacji szkoleń i doradztwa:

Paulina Domagała

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ”TRATWA”

ul. Henryka Probusa 9/4; 50-242 Wrocław

Tel./fax +48 (71)321 08 71

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica