Zobacz całą galerię


Nowe mosty na Odrze

8 czerwca 2011 - Administrator

Most w Radoszycach

Do końca roku planowane jest zakończenie inwestycji budowy mostu na Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Ciechanów/Radoszyce. Będzie on zlokalizowany około 450 m powyżej istniejącej przeprawy promowej. Aktualnie wykonywane jest przęsło przebiegające tuż nad rzeką Odrą.

prom radoszyce_1

Obecnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323, w miejscu planowanego mostu na Odrze, funkcjonuje przeprawa promowa, a na ponad 40 - kilometrowym odcinku Odry, która oddziela położone po jej lewej stronie powiaty: głogowski, polkowicki i lubiński od prawobrzeżnych: górowskiego i wołowskiego, brak jest jakichkolwiek przepraw mostowych. Poza tym powiat górowski – w części północno-zachodniej jest oddzielony Odrą od reszty Dolnego Śląska.

Najbliższe mosty znajdują się w Głogowie (DK 12) i w Ścinawie (DK 36). Prowadzą one ruch samochodowy przez środek miast. Ponadto te mosty nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Natomiast funkcjonowanie przepraw promowych jest uzależnione od poziomu wód Odry i pory roku. Promy mogą zabrać od 3 do 4 pojazdów osobowych i kursują stosunkowo rzadko – dwa razy na godzinę tam i z powrotem – stąd niewielka przepustowość tych przepraw, które w zasadzie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w ruchu lokalnym.

Rosnący ruch towarowy od terenów rolniczych Wielkopolski do obszaru Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego potrzebuje nowego połączenia, odpowiadającego wyższym wymaganiom w zakresie nośności i odpowiedniej przepustowości. Droga i most na odcinku objętym projektem ma więc kluczowe znaczenie dla obsługi ruchu w tym regionie.

Według przeprowadzonych analiz zakłada się, że most na Odrze przejmie ok. ⅓ - ¼ ruchu z najbliższych przepraw mostowych w Głogowie i Ścinawie. Pośrednim efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na rozwój powiatu górowskiego m.in. zmniejszenie bezrobocia przez ułatwienie komunikacji z pozostałą częścią Województwa Dolnośląskiego.

most_radoszyce

Nowy most będzie miał długość 525,5 m, szerokość 14,87 m, nośność 50 ton. Projekt obejmuje także budowę obustronnych dojazdów do mostu - 1180 m oraz włączeń w istniejącą sieć dróg.

Pozostałe parametry:

schemat statyczny: belka wieloprzęsłowa ilość przęseł: 9
kształt trasy w planie: prosta
szerokość jezdni: 8.00 m
szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4.00 m
szerokość chodnika dla obsługi technicznej: 0.75 m

Most w Brzegu Dolnym

Pod koniec maja Wojewoda Dolnośląski wydał pozwolenie na budowę mostu na Odrze w Brzegu Dolnym. Projekt będzie obejmował budowę mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi.

Odcinek I - budowa mostu na Odrze wraz z drogami dojazdowymi:
po stronie lewobrzeżnej do drogi lokalnej wychodzącej z m. Głoska w kierunku południowym,
po stronie prawobrzeżnej do drogi wojewódzkiej nr 341, tj. od km 9+583.00 do km 12+547.80;

Odcinek II - pozostała część drogi tj. od drogi lokalnej wychodzącej z Głoski w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2060D włącznie, tj. od km 5+783.80 do km 9+583.00.

Parametry techniczne mostu na rzece Odrze:
obiekt sześcioprzęsłowy betonowy,
sprężony ustrój nośny belkowy o przekroju skrzynkowym jednokomorowym,
żelbetowe podpory tarczowe i masywne przyczółki; szerokość obiektu - 15,62 m;
długość obiektu - 565,27 m;
szerokość jezdni - 7,00 m (2 x 3,50 m);
szerokość obustronnej opaski - 0,50 m;
szerokość ciągu pieszo-rowerowego z ekranem akustycznym - 4,50 m;
szerokość chodnika z ekranem akustycznym i chodnikiem roboczym - 1,40 m;
szerokość obustronnej bariery stalowej - 0,36 m;
szerokość obustronnego bezpiecznika - 0,50 m;
obustronne ekrany akustyczne;
oświetlenie drogowe.

 źródło informacji: www.dsdik.wroc.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica