Zobacz całą galerię


Rok 2011 międzynarodowym rokiem wolontariatu!

19 września 2011 - Zbigniew Posacki

Na wniosek Komisji Europejskiej jesienią 2009 Rada UE ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej.

Organizacja Europejskiego Roku Wolontariatu, poprzez liczne kampanie informacyjne, ma zachęcić większą liczbę osób do aktywnej działalności na rzecz społeczeństwa.

Kolejnym z celów Europejskiego Roku Wolontariatu jest stworzenie odpowiedniego otoczenia dla wolontariatu poprzez wzmocnienie pozycji organizacji oferujących wolontariat. Szpitale, organizacje pozarządowe, czy kluby sportowe powinny otrzymać rzetelną informację na temat możliwości i korzyści płynących z rekrutacji wolontariuszy oraz sposobów ich motywowania i wspierania w ich pracy.

Dla wielu organizacji wiejskich zaangażowanie wolontariuszy w prace organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom, jak i samym wolontariuszom.

Co powinniśmy wiedzieć angażując wolontariuszy:

Kim jest wolontariusz ?

Wolontariusz to człowiek, który świadomie poświęca swój czas, umiejętności, wysiłek aby pomagać innym. Jego działalność wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Spełnia swoją służbę z wielu powodów, ale zazwyczaj dlatego, że chce wesprzeć swoją społeczność, daną wspólnotę lub określoną grupę.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiuje wolontariusza jako „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”.

Wolontariusz, to m.in.:

·  uczeń albo student, który pomaga organizacji w realizacji celów statutowych,

·  młody człowiek, który odwiedza starsze osoby,

·  trener, który bezpłatnie opiekuje się drużyną piłkarską,

·  emerytowany nauczyciel, który pracuje z uczniami w świetlicy,

·  ochotnik zaangażowany w pracę recepcji i organizację konferencji lub festiwalu,

·  prawnik udzielający bezpłatnych porad,

·  rodzic zaangażowany w pracę rady szkoły.

Jakie korzyści organizacja może czerpać z wolontariatu ?

Wolontariusze wspierają organizacyjnie i merytorycznie organizację. Mogą oni wykonywać pracę, która nie jest objęta polityką etatową. Wprowadzają nowy wymiar do organizacji, mają nowe pomysły, nie są ograniczeni strukturą organizacji. Szerzą również misję organizacji wśród społeczności lokalnych przydając w ten sposób więcej wiarygodności działaniom organizacji. Pozyskują fundusze, a przez realizacje zadań promują naszą organizację.

Jakie korzyści dla wolontariuszy stwarza organizacja?

Wolontariat jest przede wszystkim dobrym sposobem, by szybko zdobyć niezbędne kwalifikacje do danej pracy. Pozwala również uczestniczyć w ambitnych i wymagających odpowiedzialności projektach, nabywać umiejętności pracy w grupie, zarządzania innymi oraz nawiązywania znajomości. Praca w organizacjach pozarządowych oznacza również podróże, nie tylko na terenie Polski, lecz także po całym świecie, a co za tym idzie - nauka języków obcych.

Wiele osób pracuje w charakterze wolontariusza, ponieważ dzięki temu czują się bardziej wartościowymi ludźmi, a jednocześnie praca społeczna daje im poczucie przynależności do wspólnoty.

Wolontariat pozwala na kształcenie różnych zawodowych umiejętności, daje szansę poznania nowych ludzi i może być pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej tego, co chcą robić w przyszłości. Praca w charakterze wolontariusza jest dobrze widziana i pomaga w aplikowaniu na studia zagraniczne, przy podejmowaniu pierwszej pracy lub w rekrutacji do programów edukacyjnych.

 Jeśli chcesz zaangażować młodych wolontariuszy, skontaktuj się z pobliską szkołą, centrum wolontariatu, młodzieżowym ośrodkiem kultury. Powinni pomóc w znalezieniu wolontariuszy i dać ci wskazówki w jaki sposób pracować z młodzieżą!

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica