Zobacz całą galerię


Ważne terminy

7 listopada 2011 - Zbigniew Posacki

Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje, aby beneficjenci zwracali uwagę na zapisy umów przyznania pomocy dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty, obligujące do terminowego złożenia wniosku o płatność.

Zgodnie z § 7umowy przyznania pomocy Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji w terminach wskazanych w umowie przyznania pomocy, lecz nie później niż:

24 miesiące od dnia zawarcia umowy (płatność ostateczna w przypadku operacji 1-etapowej lub płatność pośrednia dla operacji 2 –etapowej).

36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (płatność ostateczna dla operacji 2-etapowej).

Przekroczenie ww. terminów skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1

baza organizacji

baza organizacji


logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


wyprawy_odkrywcow_logo2

haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica