Zobacz całą galerię


Pożyteczne ferie 12

10 listopada 2011 - Zbigniew Posacki

Celem konkursu „Pożyteczne ferie 12” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, spędzenie ferii zimowych w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Hasłem tegorocznego konkursu jest "Moja miejscowość w Internecie".

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000,00 zł.

Łączna pula nagród wynosi 300.000,00 zł.

Zadaniem tegorocznego konkursu jest opracowanie informacji o swojej miejscowości i zamieszczenie jej na minimum jednej z „zakładek” tematycznych w Atlasie Wsi  (www.atlaswsi.pl) prowadzonym przez FWW.

Projekty „Pożyteczne ferie 12” nie powinny się ograniczać tylko do zajęć związanych z opracowaniem informacji o wsi, ale co jest również ważne powinny zapewnić rozrywkę i zabawę.

Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż dziesięcioro dzieci i młodzieży, przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach niebędących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, kluby sportowe nie związane i nie działające przy szkole i inne lokalne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

Projekt może być także realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców będących siedzibą gminy przez lokalne organizacje jak wymienione powyżej, samodzielnie prowadzące swoją działalność i posiadające własne konto bankowe.

O dotacje nie mogą występować: organizacje religijne, szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy/centra kultury, biblioteki oraz filie organizacji o dużym zasięgu, lokalne grupy działania – LGD . O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku.

  1. VII. Harmonogram konkursu
  1. Do 14 XI 2011           – składanie wniosków - decyduje data stempla pocztowego
  2. Do 19 XII 2011         – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostanie umieszczona na stronie www.witrynawiejska.org.pl
  1. Do 9 I 2012               – wysyłanie umów
  2. Do 13 I 2012             – przekazywanie dotacji na konta bankowe
  3. 16 I – 26 II 2012       – realizacja projektów
  4. Do 31 III 2012           – złożenie sprawozdanie i rozliczenia dotacji

Wnioski na konkurs „ Pożyteczne ferie 12” należy przesyłać na adres

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

z dopiskiem „Pożyteczne ferie 12”

 Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają :

Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75.

 Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe:

jplater@fww.org.pl

jleopold@fww.org.pl

Więcej informacji o konkursie na stronie Fundacji Wspomagania Wsi

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica