Zobacz całą galerię


Działaj Lokalnie - kolejna edycja

23 lutego 2007 - Tomasz Sokołowski

Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry przy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Założenia i cel konkursu:

Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- wynikają z potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przyczynią się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innych,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
- przyczynią się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców.

Fundacje i stowarzyszenia, lokalne instytucje oraz grupy nieformalne, które potrafią wspólnie z mieszkańcami zdefiniować lokalne problemy, ale nie mają pomysłu na to, jak im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 1 400 zrealizowanych projektów oraz ponad 9 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk:
- podmiotów mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
- lokalnych instytucji publicznych posiadających osobowość prawną (szkół, domów kultury, bibliotek, klubów sportowych, etc.)
- oraz grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną.
Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.


Osoba kontaktowa z ramienia Lokalnej Organizacji Grantowej:
- Koordynator programu:
Marcin Burzyński,
email: burzynski@zielonaakcja.pl
tel. (076) 86 294 30 wew. 28

- Animator Partnerstw Lokalnych
Rafał Plezia
e-mail: plezia@zielonaakcja.pl
tel. (076) 86 294 30 wew. 23
Najbliższe wydarzenia

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica