Zobacz całą galerię


Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

1 lutego 2012 - Zbigniew Posacki


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2012 roku.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.    Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,

2.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

3.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.  

4.    Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

5.    Okres realizacji i rozliczenia projektu do 20 grudnia 2012 roku. Za datę zakończenia realizacji projektu uznaje się datę podpisania protokołu końcowego.

6.    Zadanie może być realizowane wyłącznie przez Gminę, nie ma możliwości przekazania realizacji zadania jednostkom organizacyjnym Gminy na mocy porozumienia bądź innych ustaleń.

7.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.

8.    W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: 13 lutego – 16 marca 2012 r.


Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa dostępna na stronie www.umwd.dolnyslask.pl


Najbliższe wydarzenia

  • 23/06 - Odrzański Zlot Młodzieżówek
PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica