Zobacz całą galerię


Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

6 lutego 2012 - Zbigniew Posacki

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego  i specyfiki obszarów wiejskich.


O dotacje w maksymalnej wysokości 5000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszony w ofercie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” Województwa Dolnośląskiego, która posiada sołecką strategię rozwoju przyjętą przez Zebranie Wiejskie.

Oferty, należy złożyć w terminie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 6 kwietnia 2012 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty,   w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 15 piętro III, pok. 341, w godzinach 8.00-16.00.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl (zakładka „Rozwój Obszarów Wiejskich”).PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica