Zobacz całą galerię


Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

6 lutego 2012 - Zbigniew Posacki

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego  i specyfiki obszarów wiejskich.


O dotacje w maksymalnej wysokości 5000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszony w ofercie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” Województwa Dolnośląskiego, która posiada sołecką strategię rozwoju przyjętą przez Zebranie Wiejskie.

Oferty, należy złożyć w terminie od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 6 kwietnia 2012 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty,   w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 15 piętro III, pok. 341, w godzinach 8.00-16.00.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl (zakładka „Rozwój Obszarów Wiejskich”).



PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1



logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica