Zobacz całą galerię


Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

13 lutego 2012 - Zbigniew Posacki

Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich oraz zawiera wszelkie elementy na podstawie których wybierane są operacje do dofinansowania z programu Leader. Począwszy od składu Rady, po alokacje środków, planowane terminy i kryteria wyborów wniosków.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 25 stycznia przyjęto nowych członków Rady w osobach: Jan Hurkot (Gmina Wińsko) oraz przedsiębiorcy Agnieszka Nieradko (Ogrody Duże i Małe) i Marta Postoł (Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ścinawa”).

Została zwiększona alokacja środków na 2012 rok, dzięki czemu będzie możliwość dofinansowania większej ilości wniosków. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” będzie to kwota ponad 4 mln, „Małe projekty” 988 tysięcy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 200 tys. oraz 900 tys. w przypadku działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Już na przełomie marca i kwietnia beneficjenci będą mogli aplikować o te środki za pośrednictwem LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Bardzo ważną zmianą w Lokalnej Strategii Rozwoju była zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru, według których członkowie Rady oceniają projekty pod względem merytorycznym.

Dla działania „Małe projekty” zostało wykreślone kryterium „Doświadczenie wnioskodawcy”, za które beneficjent mógł otrzymać 2 pkt . Zostało one zastąpione kryterium „Spójność i jakość wniosku oraz racjonalny budżet” o takiej samej wadze punktowej. Walne Zebranie uszczegółowiło kryterium „Promocja obszaru”, w którym większy nacisk kładziony będzie na promocję regionu Krainy Łęgów Odrzańskich i popularyzację jego znaku graficzbego. Za promocję można otrzymać aż 3 pkt. Zmiana dotycząca promocji została wpisana do kryterium we wszystkich działaniach.

Do tej pory rzadko się zdarzało, żeby beneficjenci, którzy zrealizowali projekt informowali opinię publiczną, że operacja została zrealizowana dzięki rekomendacji Rady LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Ma to też promować region, który nawet po zakończeniu wszelkich programów będzie nadal istniał, bo Kraina Łęgów Odrzańskich to nie jest organizacja, tylko obszar wzdłuż Odry, który zamieszkuje ponad 120 tys. mieszkańców.

Cały dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, dostępny jest w zakładce Leader pod linkiem 

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica