Zobacz całą galerię


Obowiązki organizacji

23 marca 2012 - Zbigniew Posacki

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników (lub rachunku zysków i strat w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą) i informacji dodatkowej.

Bilans zawiera informacje o stanie majątku na dzień 31 grudnia oraz o źródłach tego majątku.

Rachunek wyników (jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej) lub rachunek zysków i strat (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) zawiera wszystkie przychody i wydatki organizacji w roku sprawozdawczym. 

Informacja dodatkowa wyjaśnia, co składa się na kwoty, które pojawiły się w poszczególnych rubrykach bilansu i rachunku wyników.

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania

Zgodnie z przepisami za sporządzenie sprawozdania odpowiada zarząd organizacji. Sprawozdanie podpisuje zarówno osoba, która je sporządziła, jak i cały zarząd, który odpowiada za jego poprawność (zgodnie z ustawą o rachunkowości wymaga podpisów wszystkich członków zarządu).

Terminy ważne dla każdej organizacji:

sporządzenie sprawozdania –  do 31 marca,

zatwierdzenie sprawozdania – najpóźniej do 31 czerwca,

wysłanie sprawozdania do urzędu skarbowego (wraz z uchwałą je zatwierdzającą) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ, zgodnie ze statutem).

Wysłanie do urzędu skarbowego CIT-8 wraz załącznikami – do 31 marca

Sprawozdanie merytoryczne

Obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego dotyczy fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Zaleca się jednak aby każde stowarzyszenie sporządzało taki dokument z praktycznych względów. Dobrze sporządzone sprawozdanie, czytelne i przejrzyste, jest świetną wizytówką organizacji. Ponadto właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica