Zobacz całą galerię


Obowiązki organizacji

23 marca 2012 - Zbigniew Posacki

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników (lub rachunku zysków i strat w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą) i informacji dodatkowej.

Bilans zawiera informacje o stanie majątku na dzień 31 grudnia oraz o źródłach tego majątku.

Rachunek wyników (jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej) lub rachunek zysków i strat (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) zawiera wszystkie przychody i wydatki organizacji w roku sprawozdawczym. 

Informacja dodatkowa wyjaśnia, co składa się na kwoty, które pojawiły się w poszczególnych rubrykach bilansu i rachunku wyników.

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania

Zgodnie z przepisami za sporządzenie sprawozdania odpowiada zarząd organizacji. Sprawozdanie podpisuje zarówno osoba, która je sporządziła, jak i cały zarząd, który odpowiada za jego poprawność (zgodnie z ustawą o rachunkowości wymaga podpisów wszystkich członków zarządu).

Terminy ważne dla każdej organizacji:

sporządzenie sprawozdania –  do 31 marca,

zatwierdzenie sprawozdania – najpóźniej do 31 czerwca,

wysłanie sprawozdania do urzędu skarbowego (wraz z uchwałą je zatwierdzającą) – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ, zgodnie ze statutem).

Wysłanie do urzędu skarbowego CIT-8 wraz załącznikami – do 31 marca

Sprawozdanie merytoryczne

Obowiązek sporządzenia sprawozdania merytorycznego dotyczy fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Zaleca się jednak aby każde stowarzyszenie sporządzało taki dokument z praktycznych względów. Dobrze sporządzone sprawozdanie, czytelne i przejrzyste, jest świetną wizytówką organizacji. Ponadto właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica