Zobacz całą galerię


Aktywni na ziemi średzkiej

23 marca 2012 - Tomasz Sokołowski

Sroda_Slaska"Aktywni na Ziemi Średzkiej" logo_klo_poziom

W ramach programu grantowego „Aktywni na Ziemi Średzkiej” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wsparcie rzeczowe polega na zakupie, a następnie przekazaniu środków rzeczowych niezbędnych realizacji projektu w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1 000 PLN do 4 000 PLN wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

 • Wspierać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z obszaru Gminy Środa Śląska .
 • Organizować się i tworzyć inicjatywy społecznie użyteczne.
 • Promować dobre praktyki w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych.
 • Poprawiać standardy życia w gminie.
 • Rozwijać przedsiębiorczość i kapitał społeczny na obszarach wiejskich
 • Promować dobre praktyki związane z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest dla aktywnych i mobilnych organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, parafii i organizacji katolickich działających na obszarze Gminy Środa Śląska.

Nabór wniosków projektowych trwa od dnia 15.03.2012 r. do dnia 20.04.2012 r. do godziny 15:30. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura operatora programu, Gmina Środa Śląska Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”

Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela:

Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Pl Wolności 5, 55-300 Środa Śląska pokój 8B

email promocja@srodaslaska.pl , tel. 71/3960767 lub prg2@srodaslaska.pl tel. 71/3960777

 • regulamin.pdf
  Regulamin konkursu "Aktywni na ziemi średzkiej"
 • zalacznik_nr_3.pdf
  Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej konkursu "Aktywni na ziemi średzkiej"
 • zaacznik_2.doc
  Załącznik nr 2 - Wniosek "Aktywni na ziemi średzkiej" - edytowalny
 • zalacznik_nr_4.pdf
  Załącznik nr 4 -Karta oceny merytorycznej konkursu "Aktywni na ziemi średzkiej"
 • zacznik_nr_5.pdf
  Załącznik nr 5 - Umowa realizacji zgodnie z wnioskiem konkursu "Aktywni na ziemi średzkiej"
 • zaacznik_nr_6.pdf
  Załącznik 6_ wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania
 • zaacznik_nr_1.pdf
  Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie "Aktywni na ziemi średzkiej"

Najbliższe wydarzenia

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica