Zobacz całą galerię


Wybory władz

29 czerwca 2012 - Zbigniew Posacki

 

Początek spotkania to przedstawienie przez prezesa stowarzyszenia Rafała Plezię, sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności za rok ubiegły. Przy braku uwag zgromadzonych członków, przystąpiono do głosowania uchwały o udzieleniu absolutorium. Najwyższa władza stowarzyszenia jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wotum zaufania dla Zarządu.

 Niezwykle ważną częścią spotkania były podziękowania członkom Komisji Rewizyjnej oraz Rady ostatniej kadencji. Nie można tutaj ominąć kilku nazwisk. Szczególne wyróżnienie za pracę w organie decyzyjnym otrzymali radni Monika Kapłon – Urząd Miejski Brzeg Dolny, Barbara Moszczyńska - Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”, Mariola Kądziela – Stowarzyszenie dla Powiatu oraz Justyna Tracichleb.

Wyróżnienie otrzymały osoby, które oceniły największą liczbę projektów i miały frekwencję powyżej 80 %. Byli również bardzo dobrzy radni. Do ich grona należy Agnieszka Jarosz – Urząd Gminy Rudna, Małgorzata Dyrda – Urząd Gminy Miękinia, Bolesław Demecki – Urząd Miasta i Gminy Prochowice oraz Franciszek Pińczuk. Należy również podkreślić niezwykłe zaangażowanie w pracy Rady osób, które nie były członkami całą kadencję. Wśród nich jest Wanda Hańska – Stowarzyszenie Krzelów-Jezierzyca, Agnieszka Nieradko – firma Ogrody duże i małe oraz Marta Postoł – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Ścinawie.

 Po podziękowaniach dla dotychczasowych władz, przystąpiono do wyboru nowych na kadencję 2012-2016. Pierwszym wyborem był Pełnomocnik Walnego Zebrania, którym ponownie została Burmistrz Prochowic Alicja Sielicka. Kolejny wybór do Rada Lokalnej Grupy Działania, która podejmuje decyzję o rekomendowaniu do dofinansowaniu projektów z programu Leader. Akces do pracy w Radzie złożyło 22 osoby, z których połowa to przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego. Zachowanie co najmniej 50% udziału tych sektorów jest konieczne także przy wyborze każdej operacji. Członkowie jednogłośnie przyjęli wszystkich rekomendowanych kandydatów.

Ze względu na dobre kierowanie LGD nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu stowarzyszenia. Ponownie został wybrany Zarząd w składzie: Rafał Plezia, Maciej Nejman, Andrzej Ruszlewicz i Jarosław Paczkowski.

Ostatnim wyborem była Komisja Rewizyjna. Jej nowy skład to Marta Jamontt-Skotis, Mariusz Mostowski oraz Adam Haładus.

Po ukonstytuowaniu się władz, nastąpiła przerwa w posiedzeniu na wybory w poszczególnych organach. Przewodniczącego, wice i Sekretarza w Radzie, Prezesa i Skarbnika w Zarządzie oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącą Rady została Mariola Kądziela, wice Justyna Tracichleb natomiast sekretarzem został Marcin Brzeziński.

Nowy Zarząd na prezesa wybrał Rafała Plezię, skarbnikiem został Jarosław Paczkowski, a wiceprezesem jest Maciej Nejman.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Adam Haładus.

Ostatnią decyzją członków stowarzyszenia w tym dniu, była zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji składu władz oraz zmian w tabeli budżetowej. Zostały przesunięte środki finansowe z 2014 na 2012r. Ze względu na długą procedurę rozpatrywania wniosków, pozwoli to na skuteczniejsze wykorzystanie środków. Tak więc jeszcze tegoroczną jesienią zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków. Dokładna data będzie znana po ustaleniu na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w lipcu.

Na zakończenie Burmistrz Andrzej Holdenmajer zaprosił na obiad oraz obejrzenie, jak podkreślił, największej sceny nad Odrą. Ponad 200 metrów kwadratowych sceny oraz rzeka Odra, to idealne miejsce na organizację imprez. Pierwszym wydarzeniem w tym miejscu będzie budowa ogromnej tratwy w ramach Flisu Odrzańskiego (6 lipca), kolejne to Festiwal „Blues nad Odrą”, który odbędzie się 21 lipca. Serdecznie zapraszamy.

Lista Radnych Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

1. Brodziak-Cisak Anna- sektor publiczny

2. Brzeziński Marcin- sektor publiczny

3. Czerw Ryszard- sektor publiczny

4. Demecki Bolesław- sektor publiczny

5. Dyrda Małgorzata- sektor publiczny

6. Gronek- Bednarczyk Gabriela- sektor społeczny

7. Hańska Wanda- sektor społeczny

8. Jarosz Agnieszka- sektor publiczny

9. Kapłon Monika - sektor publiczny

10. Kądziela Mariola- sektor społeczny

11. Konieczny Krzysztof- sektor społeczny

12. Krukowska- Szopa Irena- sektor społeczny

13. Krysa Małgorzata- sektor publiczny

14. Kwiek Wacław- sektor publiczny

15. Lechki Tomasz- sektor społeczny

16. Moszczyńska Barbara- sektor społeczny

17. Nieradko Agnieszka- sektor gospodarczy

18. Pawłowska Katarzyna- sektor publiczny

19. Postoł Marta - sektor gospodarczy

20. Rydz Leszek - sektor publiczny

21. Stępień Renata-sektor społeczny

22. Tracichleb Justyna- sektor społeczny

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica