Zobacz całą galerię


Prawo odwołania

30 kwietnia 2012 - Zbigniew PosackiInformujemy, że wnioskodawcom, których wnioski zostały oceniane w ramach posiedzenia Rady w dniu 27 kwietnia przysługuje prawo złożenia odwołania.

Odwołanie musi być złożone na odpowiednim formularzu zgodnym z formularzem LSR. Załącznik nr 12 Formularz Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Łęgów Odrzańskich”, załączono poniżej. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. Dodatkowo informujemy, że wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku przez Radę o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony.

W momencie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji, członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.

O ponownym rozpatrzeniu operacji wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek będzie ponownie rozpatrywany. Na posiedzeniu Rady po odwołaniach może zmienić się kolejność miejsc na liście ocenionych operacji, wówczas zostanie przyjęta ostateczna lista ocenionych operacji, która będzie listą obowiązującą przekazaną do Instytucji Wdrażającej.

Ponowna decyzja Rady będzie ostateczna i nie przysługuje już od niej odwołanie.

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica