Zobacz całą galerię


Odwołanie od decyzji

3 czerwca 2011 - Zbigniew Posacki

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o decyzji Rady. Odwołanie musi być złożone na odpowiednim formularzu zgodnym z formularzem LSR. Załącznik nr 12 Formularz Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Łęgów Odrzańskich”, załączono poniżej.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku przez Radę o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony.

O ponownym rozpatrzeniu operacji wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek będzie ponownie rozpatrywany. Na posiedzeniu Rady po odwołaniach może zmienić się kolejność miejsc na liście ocenionych operacji, wówczas zostanie przyjęta ostateczna lista ocenionych operacji, która będzie listą obowiązującą przekazaną do Instytucji Wdrażającej.

Ponowna decyzja Rady będzie ostateczna i nie przysługuje już od niej odwołanie.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica