Zobacz całą galerię


Seminarium o chronionych zwierzętach w Łegach

9 listopada 2012 - Zbigniew Posacki

Celem seminarium jest aktualizacja i popularyzacja wiedzy o występowaniu i stanie populacji rzadkich i chronionych zwierząt występujących w Krainie Łęgów Odrzańskich, wskazanie problemów z ochroną wybranych gatunków zwierząt oraz zalecenia zmniejszające zagrożenia dla chronionych i rzadkich zwierząt możliwe do zastosowania w codziennej praktyce pracy samorządów, nadleśnictw, innych użytkowników i zarządców terenów.

Seminarium kierowane jest również do regionalistów, przewodników, bibliotekarzy, animatorów i nauczycieli z Krainy Łęgów Odrzańskich.

Seminarium odbędzie się w dniu 28 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w Brzegu Dolnym w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II , ul. Młodzieżowa 2.

Zainteresowanych tematami prosimy o przesyłanie formularzy do 23 listopada. Formularz do pobrania na dole strony


Program seminarium

„ Rzadkie i chronione zwierzęta Krainy Łęgów Odrzańskich – zagrożenia i perspektywy ochrony.”


9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Przywitanie uczestników

Część wykładowa

Fauna - przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000 położonych w KŁO - Andrzej Ruszlewicz

Trzy dekady legów łabędzie krzykliwego w KŁO - Grzegorz Bobrowicz

Występowania kani czarnej i rudej w KŁO – stan obecny, zagrożenia, wskazania do działań ochronnych - Artur Adamski, Andrzej Ruszlewicz

Zimowanie ptaków w Krainie Łęgów Odrzańskich - Michał Bunkiewicz

Ichtiofauna KŁO - rzadkie i godne uwagi gatunki - Iwona Kijora

Przerwa (poczęstunek uczestników) ok godz. 12.30-13.00

 Poczwarówka zwężona w KŁO - Katarzyna Żuk, Wojciech Lewandowski

Rzadkie gatunki muchówek z rodziny bzygowatych stwierdzone w KŁO - Andrzej Szlachetka

Stan zbadania i perspektywy zachowania populacji przeplatki maturny w KŁO - Ewelina Myśków 

Barczatka kataks w KŁO, występowanie, zagrożenia, zalecenia ochronne - Adam Malkiewicz

Pachnica dębowa i kozioróg dębosz, siedliska, stan zbadania populacji, perspektywy ochrony w KŁO - Adrian Smolis, Marcin Kadej

Planowane zakończenie ok godz. 15.30

Współorganizatorzy seminarium:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolny

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica