Zobacz całą galerię


Dotacje na przyrodę

9 listopada 2012 - Zbigniew Posacki


Ogłoszenie dotyczy następujących rodzajów projektów:

1. rozwoju ogrodów specjalnych o istotnym znaczeniu przyrodniczym (np. ogrody dendrologiczne, ogrody botaniczne) - dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. ogrodów, których utworzenie i prowadzenie wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).

2. budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej (punkty widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno-promocyjne, centra informacyjne i edukacyjne itp.) dotyczącej obszarów NATURA 2000;

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31 października 2012 r. do 7 stycznia 2013 r. w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. O przyjęciu wniosku decydować będzie data faktycznego wpływu wniosku do Punktu Przyjęć Wniosków (pieczęć wpływu).

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- parki narodowe i krajobrazowe;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 750 000 Euro, tj. 7 251 300,00 PLN.

Pełną treść ogłoszenia znajdą Państwo również TUTAJ.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica