Zobacz całą galerię


HARMONOGRAM FLISU ODRZAŃSKIEGO 2007

21 czerwca 2007 - KŁO
Informacje o Flisie Odrzańskim 2007

   Flis Odrzański to ekspedycja wodna od Brzegu do Szczecina, organizowana przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej. Realizatorami przedsięwzięcia są Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna i Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie. W ich siedzibie znajduje się Biuro Flisu. Przedsięwzięciu patronuje Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Bronisław Komorowski Wicemarszałek Sejmu RP. Głównym organizatorem jest Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej dr Elżbieta Marszałek, a Komodorem Flisu kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner. Pomoc i nadzór finansowy nad przedsięwzięciem sprawuje powołana w tym celu Fundacja „Flis Odrzański” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.
Celem Flisu jest propagowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania rzeki Odry. Organizatorzy nie ustają w podejmowanych działaniach, ponieważ widoczne są efekty, jakie przynosi wyprawa po Odrze. Władze i mieszkańcy nadodrzańskich miejscowości oczekują Flotylli Flisu. Jej powitanie stało się tradycyjnym świętem rzeki w miastach nad nią leżących. Nad rzeką powstają kolejne porty, władze starają się tworzyć dogodne warunki do przyjmowania gości – wodniaków.
Jak co roku uczestnicy pokonają trasę od Brzegu, aż do Szczecina, zawijając po drodze do kilkunastu portów, w tym także niemieckich. Do ekspedycji przyłącza się coraz więcej miejscowości oraz uczestników. Tegoroczny Flis Odrzański rozpocznie się 29.06.2007 r.
Podczas pierwszego Flisu, który odbył się w 1996 roku, młodzież zafascynowana urokiem rzeki, a jednocześnie przerażona jej dzikością i zaniedbaniem, postanowiła ten obraz zmienić. Poprzez swój zapał i zaangażowanie młodzi ludzie wciągnęli do organizacji Flisów instytucje i przedsiębiorstwa. Honorowymi Protektorami Flisu są od lat ministrowie, którzy wspierają przedsięwzięcie finansowo i merytorycznie. Jak co roku patronują nam Ministrowie Gospodarki Morskiej, Edukacji i Nauki oraz Środowiska. Honorowemu Protektoratowi przewodniczy tradycyjnie Marszałek Sejmu RP.
Nie byłoby Flisów bez ulanowskich flisaków, których tratwa, tradycyjne flisackie stroje i obrządki stanowią największą atrakcję Flisów Odrzańskich. Co roku towarzyszą nam również nasi wierni przyjaciele – żeglarze zafascynowani Odrą, których marzeniem jest pływać po rzece bez przeszkód i problemów. Swoją obecnością na Flisie dają oni wyraz poparcia dla turystycznego zagospodarowania rzeki.
Do realizacji naszej idei przyczyniają się także organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską, służby mundurowe, media.
Dzięki Flisowi zintegrowały się miasta nadodrzańskie, utworzone zostało Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich z siedzibą w Szczecinie (2001 rok). Zintegrowane miasta podjęły trud budowy przystani na Odrze. Wspólnie opracowaliśmy Koncepcję Turystycznego i Rekreacyjnego Zagospodarowania Odry, która zakłada budowę sieci przystani z pełną infrastrukturą.
Wierzymy, że zintegrowane działania przyczynią się do uczynienia pięknej Odry wygodnym, atrakcyjnym dla turystów żeglownym szlakiem, a to z kolei pozwoli na intensywny rozwój gospodarczy regionu. Nasze tegoroczne hasło to: Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Odry szansą na ożywienie gospodarcze miast i gmin nadodrzańskich.
W tym roku zakończenie Flisu Odrzańskiego nabierze szczególnego charakteru. Organizatorzy największych regat żaglowców na świecie The Tall Ships Races chcą, aby tratwa i chata flisacka zaistniały na Wałach Chrobrego w Szczecinie podczas zlotu żaglowców w sierpniu 2007 r. Będzie to okazja do promowania naszego przedsięwzięcia, a także niepowtarzalnej flisackiej kultury i obyczajów.

CELE FLISU

Podobnie jak w minionych latach konsekwentnie realizujemy zamierzone cele:

1. Promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich.
2. Integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronie polskiej i stronie niemieckiej wokół wspólnych spraw.
3. Prezentacja publikacji „Możliwości turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w świetle badań ankietowych (2004/2005)”.
4. Prowadzenie badań dotyczących walorów turystycznych Odry.
5. Organizacja konkursu dla uczestników ekspedycji na najciekawszą prezentację walorów turystycznych wybranego odcinka rzeki.
6. Zbieranie materiałów do uaktualnienia danych w informatorze turystycznym o Odrze.
7. Edukacja ekologiczna młodzieży.
8. Prowadzenie badań czystości wody w Odrze na całej trasie Flisu i w odwiedzanych miejscowościach.
9. Edukacja obywatelska młodzieży poprzez spotkania z władzami lokalnymi miast nadodrzańskich.
10. Dyskusje na temat zagospodarowania i przyszłości regionów nadodrzańskich i wykorzystania funkcji Odry (transportowej, tranzytowej, turystycznej).
11. Edukacja obywatelska młodzieży poprzez spotkania z władzami lokalnymi miast nadodrzańskich.
12. Poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego.
13. Poznawanie wartości kulturowych narodów i państw uczestniczących we Flisie.
14. Rozwijanie edukacji językowej i kulturalnej poprzez stały kontakt i wspólną realizację programu młodzieży polskiej, niemieckiej, słowackiej, czeskiej.
15. Propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich.
16. Promowanie środowiska naturalnego jako dziedzictwa ludzkości. Walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.
17. Świętowanie Dnia Rzeki Odry w poszczególnych miejscowościach.
18. Świętowanie Dnia Rzeki Odry (2.08.2007 r.) przed rozpoczęciem międzynarodowych regat żeglarskich The Tall Ships Races.


HARMONOGRAM FLISU ODRZAŃSKIEGO 2007


UCZESTNICY

 • żeglarze i flisacy (około 200 osób),
 • studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie, członkowie Uczelnianego Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej,
 • młodzież z Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie, oraz członkowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej, klubów sportowych, harcerze, dzieci z miast nadodrzańskich,
 • uczniowie z Czech i Słowacji,
 • uczniowie z Ulanowa,
 • uczniowie z Jaworza,
 • uczniowie ze Ścinawy,
 • laureaci Ogólnopolskiego Konkursu LMiR „Młodzież na Morzu”,
 • przedstawiciele władz i instytucji nadodrzańskich,
 • przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,
 • Flisacy z Ulanowa,
 • miłośnicy Flisu.


Adres Biura Flisu Odrzańskiego 2007

Sekretariat Flisu Odrzańskiego 2007
70-214 Szczecin, al. 3 Maja 1atel. 091 489 12 05, fax 091 812 03 97e´mail: rektorat@wset.pl
Fundacja Flis Odrzański
71-033 Szczecin, ul. Białostocka 20tel. 091 483 54 28, fax 091 812 03 97


PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica