Zobacz całą galerię


Nabór wniosków do programu LEADER

15 marca 2013 - Tomasz Sokołowski
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
działające na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia


w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

ogłasza konkurs nr I/2013 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 956 297,39 złotych.
2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 1 086 587,07 złotych;
3.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 583 562,00 złotych;
4.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 700 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 02 kwiecień 2013 r. do 16 kwiecień 2013 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 5,2 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 6,4 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 5,6 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 5,6 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/858 45 45, e-mail: t.sokolowski@lgdodra.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.  

Najbliższe wydarzenia

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica