Zobacz całą galerię


Nabór na stanowisko animatora

29 maja 2013 - Tomasz Sokołowski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: Animator ds. przygotowania projektów , w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika.

Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie średnie lub wyższe;

2) Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

3) Doświadczenie w pracy z społecznością lokalną

4) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu;

5) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

6) Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD;

7) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych

8) Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD

Wymagania pożądane:

1) Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;

2) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski)

3) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

4) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

5) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Do bezpośrednich zadań należy:

1) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa)

2) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

3) aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

4) pomoc doradcza i animacyjna beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

5) pomoc doradcza i animacyjna beneficjentom w rozliczaniu projektów,

6) wsparcie w zakresie monitoringu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

7) organizowanie i prowadzenie zespołów roboczych do projektów, programów i akcji Stowarzyszenia,

8) przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,

9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów programów i akcji Stowarzyszenia,

10) planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach Działania 4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),

11) planowanie projektów współpracy realizowanych w ramach Działania 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

12) przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów, programów i akcji Stowarzyszenia,

13) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie

14) organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów składających wnioski na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

15) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Kierownika ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Animator ds. przygotowania projektów.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica