Zobacz całą galerię


Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrożeń

29 maja 2013 - Tomasz Sokołowski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: Specjalista ds. wdrożeń, 1/5 etatu, umowa na czas określony.

Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie wyższe II stopnia;

2) 5 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przyrody lub nowoczesnych technologiach

3) Znajomość aktów prawnych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 LEADER, realizacją LSR i działalnością LGD;

4) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.

Wymagania pożądane:

1) Staż pracy, przy reklamie i promocji

2) Doświadczenie przy współpracy z mediami lub w mediach

3) Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki)

4) Staż pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

5) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

6) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

7) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

8) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Do bezpośrednich zadań należy:

1) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie operacji realizowanych w ramach dodatkowego naboru

2) prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach związanych z dodatkowym naborem

3) interpretacja aktów prawnych związanych dodatkowymi zadaniami LGD

4) doradztwo organów LGD w zakresie PROW i realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

5) akceptowanie treści związanych z dodatkowymi zadaniami do publikacji na stronach internetowych i w wydawnictwach LGD i jego beneficjentów

6) obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności w zakresie dodatkowych zadań,

7) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

8) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie,

9) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Kierownika ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. wdrożeń jest upoważniony do:

1) Upowszechnianie informacji o działalności LGD

2) Organizowania konferencji, spotkań i współdziałania z partnerami w zakresie dodatkowych zadań

3) Szkolenie pracowników i beneficjentów w zakresie dodatkowych zadań

Zakres odpowiedzialności:

1) Jakość operacji realizowanych w ramach dodatkowego naboru

2) Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

3) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. wdrożeń.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica