Zobacz całą galerię


Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrożeń

29 maja 2013 - Tomasz Sokołowski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: Specjalista ds. wdrożeń, 1/5 etatu, umowa na czas określony.

Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie wyższe II stopnia;

2) 5 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przyrody lub nowoczesnych technologiach

3) Znajomość aktów prawnych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 LEADER, realizacją LSR i działalnością LGD;

4) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.

Wymagania pożądane:

1) Staż pracy, przy reklamie i promocji

2) Doświadczenie przy współpracy z mediami lub w mediach

3) Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki)

4) Staż pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

5) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

6) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013;

7) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

8) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Do bezpośrednich zadań należy:

1) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie operacji realizowanych w ramach dodatkowego naboru

2) prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach związanych z dodatkowym naborem

3) interpretacja aktów prawnych związanych dodatkowymi zadaniami LGD

4) doradztwo organów LGD w zakresie PROW i realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

5) akceptowanie treści związanych z dodatkowymi zadaniami do publikacji na stronach internetowych i w wydawnictwach LGD i jego beneficjentów

6) obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności w zakresie dodatkowych zadań,

7) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

8) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie,

9) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Kierownika ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. wdrożeń jest upoważniony do:

1) Upowszechnianie informacji o działalności LGD

2) Organizowania konferencji, spotkań i współdziałania z partnerami w zakresie dodatkowych zadań

3) Szkolenie pracowników i beneficjentów w zakresie dodatkowych zadań

Zakres odpowiedzialności:

1) Jakość operacji realizowanych w ramach dodatkowego naboru

2) Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

3) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. wdrożeń.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Najbliższe wydarzenia

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica