Zobacz całą galerię


Plany ochrony dla Łęgów

1 sierpnia 2013 - Zbigniew Posacki

W związku z opracowywaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty - Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 i Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008 (zwanych dalej Planem) RDOŚ informuję, że w dniu 7 sierpnia 2013 roku o godz. 900 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, odbędzie się spotkanie dyskusyjne/warsztat, w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Spotkanie będzie dotyczyło części południowej obu obszarów Natura 2000 położonych w gminach: Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śl., Miękinia.

Celem spotkania jest praca nad przygotowaniem projektu Planu, który będzie zawierał wypracowane wspólnie zapisy dotyczące zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze z uwzględnieniem uzasadnionych i możliwych do uwzględnienia potrzeb Stron Zainteresowanych.

Strony zainteresowane, szczególnie osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 i PLB020008, mogą wziąć czynny udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych.

Informacje na temat szczegółów dotyczących opracowywanej dokumentacji i udziału w pracach związanych z jego sporządzeniem można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu u planisty regionalnego Andrzeja Ruszlewicza, pod numerem telefonu 721 468 852 lub adresem e-mail: aruszlewicz@rdos.wroclaw.pl lub bezpośrednio u wykonawcy Planu Pana Wojciecha Lewandowskiego - URS Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, tel. 71 711 70 80.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program spotkania dyskusyjnego/warsztatu Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) 900

Propozycja działań ochronnych służących utrzymaniu i poprawie stanu ochrony przedmiotów ochrony

10.30

Prezentacja wniosków z analizy zagospodarowania przestrzennego gmin i innych dokumentów planistycznych. Praca warsztatowa nad wskazaniami do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin i innych planach związanych z obszarem.

11.15

Omówienie granic obszaru.

12.00-14.00

Wizja terenowa w obszarze Natura 2000 w celu ułatwienia zrozumienia problemów jego ochrony

14.00

Zakończenie spotkania.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica