Zobacz całą galerię


Seminarium popularno-naukowe „Dziedzictwo historyczno-kulturowe w Krainie Łęgów Odrzańskich

2 grudnia 2013 - Tomasz Sokołowski

Odra jest geograficzną osią Śląska. Jej znaczenie, zwłaszcza gospodarcze i komunikacyjne, było zawsze dla osiadłych tu społeczności bardzo ważne. Inaczej niż dziś - chciałoby się powiedzieć. „W stronę Odry” - hasło powtarzane w wielu miastach rozsiadłych na jej brzegach, pozostaje ciągle bardziej hasłem niż rzeczywistością. Choć, trzeba przyznać, nabiera ostatnio treści, przynajmniej w inwestycjach służących turystyce i rekreacji. Istnieje też szersze zainteresowanie wśród społeczeństwa wiedzą o rzece, jej przyrodzie i roli kulturowej. Wychodząc temu naprzeciw, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zorganizowały w dniu 18.11.2013 r. w Głogowie seminarium popularno-naukowe pt. „Dziedzictwo historyczno-kulturowe w Krainie Łęgów Odrzańskich”.

Zadaniem seminarium była popularyzacja wiedzy o regionie i wzrost tożsamości mieszkańców, zapoznanie z najważniejszymi wartościami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i społecznymi subregionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Wynikiem trwałym seminarium będzie wydanie Kroniki Łęgów Odrzańskich, popularnonaukowego wydawnictwa regionalnego zawierającego wiedzę o regionie Krainy Łęgów Odrzańskich.

Seminarium wspólnie otworzyli prezesi Rafał Plezia (Stowarzyszenie LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich") oraz Rafael Rokaszewicz (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej).

W pierwszym wystąpieniu Paweł Madera z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu przybliżył historię odkrycia oraz badań na stanowisku archeologicznym w Tarchalicach związanym ze starożytną produkcją hutniczą ludności kultury przeworskiej (datowanych w ramach II w. p.n.e. – III w. n.e.).

W drugim referacie "Głogów – rola Odry w życiu miasta” Magdalena Świderska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie przedstawiła znaczenie rzeki w osadnictwie człowieka, od życiodajnego znaczenia wody, źródła pożywienia, poprzez walory obronne, gospodarcze, rekreacyjne, szlaki transportowe aż po destrukcyjną rolę wylewów i powodzi.

Następnie Robert Heś z Muzeum Narodowego we Wrocławiu w referacie „Niesławny odwrót króla polskiego spod Wrocławia. Rola Odry w działaniach wojennych w 1474 r.” barwnie opisał przytaczając zapiski ówczesnych kronikarzy zmagania wojsk polskich na Śląsku pod koniec XV wieku z książętami śląskimi. Zwrócił uwagę na to, jaką rolę odegrała Odra w podejmowanych przez dowódców decyzjach, trasach przemarszu wojsk i wynik kampanii wojennej.

Po przerwie Arkadiusz Muła z Muzeum Regionalnego w Jaworze w referacie „Mennictwo nad Odrą. O renesansowym przełomie w Księstwie Głogowskim" przedstawił dotychczasowy stan badań nad nowożytnym mennictwem śląskim na tle Księstwa Głogowskiego.

W ostatnim wystąpieniu Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej zaprezentował relację poety Josepha von Eichendorffa z podróży odbytej statkiem po Odrze w listopadzie 1809 roku. Spostrzeżenia młodego poety wzbogacone zostały rycinami z początku XIX wieku przedstawiającymi żeglugę po Odrze.

Seminarium było również doskonałą okazją do pochwalenia się naszym najnowszym wydawnictwem. Ewa Smutyło, prezes Fundacji Edusilesia, zaprezentowała zeszyt edukacyjny "W krainie łęgów odrzańskich" skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Nasza publikacja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Swoje egzemplarze odebrały obecne na spotkaniu szkoły, nie zabrakło również pojedynczych sztuk dla innych uczestników.

Dziękujemy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie za użyczenie auli na przeprowadzenie seminarium.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica