Zobacz całą galerię


Pierwsze nabory w tym roku zakończone

12 lutego 2014 - Zbigniew Posacki

Nabór podzielony był na dwa zakresy tematyczny i ogólny. W każdym można było składać projekty do czterech działań. Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyło się działanie „małe projekty”, do którego wpłynęło 55 projektów. Dostępnych środków w tym naborze było tylko 419 539, 50 zł. Suma wnioskowanej kwoty wynosi natomiast 1,051 mln!. Szczególnie cieszy tutaj coraz większa aktywność organizacji pozarządowych, osób fizycznych i parafii, (15 wniosków) dla których są to trudne do pozyskania pieniądze, ze względu na refundację środków.

Do działania „Odnowa i rozwój wsi”, z którego głównie korzystają samorządy, wpłynęło 6 wniosków na sumę 788 090 zł. Dostępnych środków w tym działaniu było ponad 922 tys., a więc limit nie został w pełni wykorzystany.

W działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach naboru zwykłego wpłynęły tylko 2 wnioski na sumę 149 tys., (limit dostępnych środków 114 241 zł.). Nie wpłynął żaden wniosek w ramach naboru tematycznego i tutaj dostępna alokacja w wysokości 140 tys. nie została w ogóle wykorzystana.

Dość sporym zainteresowanie cieszyło się działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w naborze zwykłym. O dostępną alokację 283 tys. ubiega się 4 wnioskodawców na sumę 400 tys. W naborze tematycznym na limit 319 tys. ubiega się 3 wnioskodawców.

W przypadku działań, w których alokacja nie będzie wyczerpana, ważnym elementem, który musi być spełniony, żeby wniosek został rekomendowany przez Radę Lokalnej Grupy Działania do dofinansowania, jest zgodność z celami lokalnej strategii rozwoju oraz uzyskanie co najmniej 40 % punktów przyznawanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Podczas posiedzenia Rady w dniu 28 lutego zostaną ocenione wszystkie wnioski i na podstawie otrzymanych punktów, zostaną utworzone listy rankingowe. Od tych wyników wnioskodawcom będzie przysługiwać odwołanie, po czym rozpatrzenie odwołania będzie już decyzją ostateczną i wnioski zostaną przekazane do oceny formalnej do Instytucji Wdrażających.

Głównymi działaniami jakie będą realizowane w ramach złożonych projektów to budowy i modernizacje świetlic wiejskich, zagospodarowanie miejsc rekreacji, ścieżki edukacyjne, remonty zabytków, wsparcie imprez tematycznych, a także projekty proturystyczne oraz proekologiczne.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica