Zobacz całą galerię


Zapytanie ofertowe

11 marca 2014 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe

W celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o wycenę: projektu, składu i wydruku Biuletynu Odrzańskiego

o następujących parametrach/specyfikacji:

Ilość: 4000 szt. x maksymalnie 4 wydania w ciągu roku

Format: A4

Kolory nadruku CMYK 4+4 (full kolor),

Materiał: kreda mat 170 g/m2

Oprawa zeszytowa

Ilość stron: min. 16 + (opcjonalnie wkładka 4 stronicowa o takich samych parametrach jak biuletyn)

Uszlachetnianie: lakier offsetowy mat 1/1

Pakowanie: karton

+ transport do siedziby zamawiającego.

Płatność: przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie ze stawką dla wydawnictw posiadających nr ISBN

Kryteria oceny oferty: cena 70%, dotychczasowe doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju publikacji 30 %

Termin realizacji: do końca miesiąca kończącego kwartał: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień - (10 dni od dostarczenia materiałów)

Oferta powinna zawierać ofertę cenową (wraz z ceną opcjonalną) sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, obliczoną wg kalkulacji własnej, podaną w cenach brutto wyrażoną w złotych polskich do dnia 21 marca 2014r. godz. 16.00,

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o udzielenie w formie mailowej na adres: zbigniewposacki@lgdodra.pl

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacje ogólne :

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica