Zobacz całą galerię


Poszukiwany moderator forum

5 marca 2014 - Zbigniew Posacki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” poszukuje osoby do moderowania spotkania z rękodzielnikami podczas Forum Rękodzielniczego.

Termin realizacji – 8 kwietnia 2014 r.

Miejsce – Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1

Czas moderacji – 4 godziny

Przedmiotem moderacji jest prowadzenie prezentacji osób uczestniczących w Forum, przestrzeganie ram czasowych wystąpień, czuwanie nad właściwym przebiegiem dyskusji, sformułowanie podsumowań.

Oferta powinna zawierać ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, obliczoną wg kalkulacji własnej, podaną w cenach brutto wyrażoną w złotych polskich do dnia 20 marca 2014r. godz. 16.00,

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o udzielenie w formie mailowej na adres: annaperegrym@lgdodra.pl

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do jej wypełnienia.

Informacje ogólne :

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty i przygotowaniem merytorycznym do prowadzenia forum oraz dojazdem na miejsce realizacji.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica