Zobacz całą galerię


Uwaga - zmiana terminu naboru wniosków II/2014

17 kwietnia 2014 - Tomasz Sokołowski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

działającego na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów,  Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia

informuje o anulowaniu naboru wniosków zaplanowanego w terminie 22.04.2014r. – 05.05.2014r.

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie operacji „Małe Projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej  Osi oraz „Odnowa i rozwój wsi”

jednocześnie zawiadamia o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w terminie 15.05.2014 – 28.05.2014 r.


zakres Ogólny na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 158 253,75 złotych.
2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 200 078,17 złotych; w tym na przedsięwzięcia I, II oraz IV przeznacza się kwotę 200 078,17 zł;
zakres Tematyczny  na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 567 197,94 złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 567 197,94 złotych.
2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 15 916,80  złotych; w tym na przedsięwzięcie II, cele szczegółowe 1.2, 1.3 i 1.4 przeznacza się kwotę 15 916,80 złotych.

Termin składania wniosków: od 15 maja 2014 r. do 28 maja 2014 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl;

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Ogłoszenie o Naborze II/2014

Dokumentacja konkursowa
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica