Zobacz całą galerię


Zapytanie ofertowe

7 maja 2014 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe

w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fotografii poszczególnych osób i podmiotów zajmujących się rękodziełem i produktem lokalnym z terenu 12 gmin, należących do Krainy Łęgów Odrzańskich. Zdjęcia mają zawierać portrety osób, miejsca i wytwarzane produkty. Zakłada się sfotografowanie około 35 podmiotów.

Parametry techniczne zdjęć:

Zdjęcia wykorzystane zostaną m. in. do stworzenia albumu o produkcie lokalnym Krainy Łęgów Odrzańskich. Parametry zdjęć powinny uwzględniać warunki nośników, w tym: rozdzielczość minimum 10 MPX, 300 DPI, format JPG najwyższej jakości.

Termin wykonania zamówienia:

60 dni od podpisania umowy.

Autor, w ramach niniejszego zamówienia, przekaże wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć z możliwością wykorzystania ich przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z możliwością ich modyfikacji.

Zdjęcia zostaną przekazane w wersji elektronicznej JPG o minimalnym stopniu kompresji
w wersji uwzględniającej ewentualną edycję w programie graficznym, mającą na celu podwyższenie walorów artystycznych fotografii. Szczegóły zamówienia określi odrębna umowa.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę brutto za wykonanie usługi wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

3. Portfolio - od 5 do 10 zdjęć (powinno obejmować zdjęcia o podobnej tematyce do zamawianych);

4. Opis doświadczenia, wykształcenia, informacja o ew. nagrodach, wyróżnieniach etc.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena brutto za wykonanie usługi wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych – 50%

2. Portfolio – 30%

3. Opis doświadczenia fotografa – 20%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 16 maja 2014 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: annaperegrym@lgdodra.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica