Zobacz całą galerię


Informacja o wyborze wykonawcy

21 maja 2014 - Zbigniew Posacki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 7 maja 2014 r. na wykonanie fotografii poszczególnych osób i podmiotów zajmujących się rękodziełem i produktem lokalnym z terenu 12 gmin, należących do Krainy Łęgów Odrzańskich.

Zamawiający - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w oparciu o w/w zapytanie ofertowe z dnia 7 maja 2014 r. wpłynęło 9 ofert, w tym wszystkie oferty spełniały wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Steliga Fotografia

ul. Kaczawska 5

59-220 Legnica

Uzasadnienie:

Firma Steliga Fotografia przedstawiła ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała największą ilość punktów (kryterium: cena 50%, portfolio 30%, doświadczenie 20%) przyznanych przez komisję . W ocenie komisji przyznano oferentowi 8,67 pkt, co było najwyżej osiągniętym wynikiem.

W przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia z kolejnym w rankingu wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą z pozostałych i spełnił jednocześnie wymogi zapytania ofertowego.

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica