Zobacz całą galerię


Zapytanie ofertowe

8 lipca 2014 - Tomasz Sokołowski

Zapytanie ofertowe
w celu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z  geocachingu – zajęcia teoretyczne i praktyczne w terenie dla osób zamieszkałych na terenie 12 gmin, należących do Krainy Łęgów Odrzańskich.

5 dni szkoleniowych, po 6 h/dzień dla grupy 30 osób.

Termin wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać:
1. Dane oferenta
2. Cenę brutto za wykonanie usługi (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);
3. Opis doświadczenia w zakładaniu skrytek i prowadzeniu szkoleń  geocachingowych;
4. Opis znajomości terenu i specyfiki obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena brutto za wykonanie usługi – 50%
2. Doświadczenie  – 30%
3. Znajomość terenu i specyfiki obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich – 20%

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty proszę przesłać do dnia 14 lipca 2014 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.sokolowski@lgdodra.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PnWtŚrCzPtSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica