Zobacz całą galerię


Ankiety dla beneficjentów

26 stycznia 2015 - Zbigniew Posacki

Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, wzory ankiet w załączeniu:

1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Dodatkowe informacje na temat wyliczania terminów złożenia ankiet oraz wypełniania ww. dokumentów znajdziecie Państwo w Instrukcji do ankiety.

 • 413_male_projekty_ankieta_v1011.xls
  Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "małe projekty" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • 413_male_projekty_ankieta_instr_v101.doc
  Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty”
 • 413_odnowa_zakres_turystyka_ankieta_v10.xls
  Ankieta monitorująca realizację operacji Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w zakresie "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki"
 • 413_odnowa_zakrez_turystyka_ankieta_instr_v10.doc
  Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – -operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki"
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica