Zobacz całą galerię


Badania fokusowe

23 lutego 2015 - Zbigniew Posacki


Termin i miejsce realizacji zadania:

1. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do czerwca 2015 r.

2. Miejsce realizacji: obszar 12 gmin: Gmina Malczyce, Gmina Pęcław, Gmina Ścinawa, Gmina Głogów, Gmina Jemielno, Gmina Miękinia, Gmina Prochowice, Gmina Środa Śląska, Gmina Rudna, Gmina Wińsko, Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny.

Zadania po stronie wykonawcy:

1. Przeprowadzenie 6 badań fokusowych dotyczących podsumowania okresu wdrażania LSR w latach 2007 – 2013. Badania powinny zostać przeprowadzone z reprezentantami organów LGD, przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańcami obszaru a dotyczyć efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

2. Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji wraz z raportem na zakończenie badań

Oferta powinna zawierać:

1. Podstawowe informacje dot. wykonawcy (doświadczenie w formie CV, wykaz przeprowadzonych badań, referencje itp.)

2. Podstawowe informacje dot. zadania- ogólna charakterystyka badań (czas realizacji, zakładane cele, wykonawcy).

3. Koszty realizacji (kwota brutto)

4. Wstępny harmonogram badań.

Kryterium wyboru:

Cena 70%, doświadczenie, referencje, terminowość, rzetelność, jakość przygotowania oferty - 30%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdodra@op.pl

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica