Zobacz całą galerię


Badania jakości życia

23 lutego 2015 - Zbigniew Posacki

Termin i miejsce realizacji zadania:

1. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do czerwca 2015 r.

2. Miejsce realizacji: obszar 12 gmin: Gmina Malczyce, Gmina Pęcław, Gmina Ścinawa, Gmina Głogów, Gmina Jemielno, Gmina Miękinia, Gmina Prochowice, Gmina Środa Śląska, Gmina Rudna, Gmina Wińsko, Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny.

Zadania po stronie wykonawcy:

1. Przeprowadzenie badań których celem jest ocena i porównanie subiektywnej jakości życia mieszkańców danego obszaru. Badanie ma pozwolić ocenić w jakim stopniu mieszkańcy każdej badanej gminy są zadowoleni z własnego życia oraz poszczególnych jego komponentów (m.in. zdrowia, pracy, sytuacji materialnej, itd.). Na ich podstawie będą mogły być określone priorytety rozwoju każdej z objętych badaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz badanego obszaru jako całości.

2. Stworzenie bazy danych.

3. Przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji wraz z raportem na zakończenie badań.

Oferta powinna zawierać:

1. Podstawowe informacje dot. wykonawcy (doświadczenie w formie CV, wykaz przeprowadzonych badań, referencje itp.)

2. Podstawowe informacje dot. zadania- ogólna charakterystyka badania (czas realizacji, zakładane cele, wykonawcy).

3. Koszty realizacji (kwota brutto)

4. Wstępny harmonogram badań.

Kryterium wyboru:

Cena 70%, doświadczenie, referencje, terminowość, rzetelność, jakość przygotowania oferty - 30%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 26 lutego 2015 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdodra@op.pl

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica