Zobacz całą galerię


Zapytanie ofertowe

24 lutego 2015 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w związku z realizacją projektu ”Dolnośląski Szlak Ekomuzeów” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg poniższej specyfikacji:

Konstrukcja drewniana pod tablicę wykonaną z PCV o wymiarach 60 cm x 80 cm, która będzie składać się z:

- daszek drewniany dwuspadowy, pokryty gontem drewnianym

- kotwy metalowe 2 szt.

- podstawa konstrukcji – krawędziaki 10 cm x 10 cm

- całość konstrukcji zaimpregnowana

Ilość tablic – 10 szt.

Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę brutto za wykonanie usługi wraz z kosztem transportu (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

3. Wstępną wizualizację tablicy oraz rodzaj zastosowanego drewna.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 70 %

2. Jakość użytych materiałów i wykonanie – 30 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 03 marca 2015 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdodra@op.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

zestaw_DSE

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica