Zobacz całą galerię


ZAPYTANIE OFERTOWE

10 marca 2015 - Justyna Tracichleb

11 marca 2015: Uwaga: korekta oczywistej pomyłki pisarskiej:

Zapytanie dotyczy 2000 sztuk, a nie 2000 tys. sztuk.

Korekta nie wydłuża terminu składania ofert.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zaprasza do składnia ofert na realizację zadania: druk i dostawę 2000 sztuk kolorowanki edukacyjnej wg. poniższej specyfikacji:

· kolorowanka, A4 poziom

· okładka: zadruk: 4+1, 250 g, kreda błysk

· środki - 20 stron 1+1, offset 90 g

· szycie zeszytowe (po krótszym boku)

· wkładka z naklejkami ciętymi po obrysie- zadruk: 4+0, wielkość: 210 x 594 mm - wkładka wszyta w środek, papier samoprzylepny 80 g/m2 – w załączeniu projekt wkładki z projektem obrysu naklejek. Zamawiający dopuszcza ewentualne uproszczenie obrysu zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy. Korekta po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji zadania:

21 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego, pakowanie w karton. Zamawiający przekaże Wykonawcy plik publikacji przygotowany do druku.

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto oraz brutto. Należy zastosować stawkę 5% VAT (publikacja z numerem ISBN), jeżeli wykonawca jest zobowiązany do stosowania podatku VAT.

Kryterium wyboru:

100% cena brutto

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 16 marca 2015 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justynatracichleb@lgdodra.pl

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica