Zobacz całą galerię


ZAPYTANIE OFERTOWE

10 marca 2015 - Zbigniew Posacki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, jako lider projektu „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów” zaprasza do składnia ofert na realizację zadania: przygotowanie do druku (w tym projekt graficzny i skład), druk i dostawę 2000 sztuk przewodników wg poniższej specyfikacji:

· Format: 123x175 mm

· objętość 144 stron (kolor 1 +1) + 16 stron wkładki (kolor 4+4)

· Materiał: offset 90g/m w przypadku środków 1+1, kreda 115 g/m2 w przypadku wkładki 4+4

· Okładka ze skrzydełkami: kreda błysk 250 g/m2, kolor 4+4 plus folia matowa (plus lakier UV punktowo)

· Oprawa klejona ze skrzydełkami, skrzydełka po dwóch stronach okładki, format 110x175 mm, blok wcięty z frontu ok. 1mm.

· Oprawa klejona

Zadania Wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy będzie należeć projekt graficzny, skład, ewentualna obróbka zdjęć dostarczonych przez zamawiającego, wykonanie grafik (ok.  40) do części czarno-białej przedstawiających motywy przyrodnicze, turystyczne lub nawiązujące do tematyki publikacji, np. rycina danego obiektu zabytkowego itp. wg wytycznych zamawiającego, redakcję i korektę tekstów (jednorazową) przygotowanie materiałów do druku, druk i dostawa wydrukowanych publikacji pakowanych w kartony.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu ostatecznych plików publikacji w formie poglądowej (skompresowany PDF), oraz wysokiej jakości, gotowej do druku i dalszej edycji.

Termin i realizacji zadania

1. Termin realizacji usługi: 35 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego

Oferta powinna zawierać:

1. Podstawowe dane oferenta wraz z portfolio i opisem doświadczenia.

2. Koszty realizacji zadania brutto uwzględniające wszelkie koszty związanie z realizacją zadania. Należy zastosować stawkę 5% VAT (publikacja z numerem ISBN), jeżeli wykonawca jest zobowiązany do stosowania podatku VAT.

Kryterium wyboru:

70% cena, 30% jakość (walory estetyczne) oraz kompetencje w realizacji podobnych zadań – do oceny tego kryterium niezbędne jest przesłanie w ramach portfolio minimum 2 projektów publikacji o charakterze turystycznym, gdzie wykonawca zapewniał zakres zadań zbliżony do zakresu zamówienia tj. minimum projekt graficzny, skład i druk.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 18 marca 2015 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdodra@op.pl , ewasmu2612@wp.pl. Kontakt w sprawie oferty: Ewa Smutyło tel. 512 048 020

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i podpisania protokołu odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umów z 3 partnerami projektu i wystawienia 3 faktur/rachunków proporcjonalnie do zaangażowania finansowego danego partnera.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

zestaw_DSE_strona

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica