Zobacz całą galerię


Zapytanie ofertowe

31 marca 2015 - Zbigniew Posacki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Druku albumu fotograficznego z płytą DVD wg poniższych kryteriów:

1. ilość stron 96 + 4 okładka

2. oprawa twarda kaszerowana na tekturze introligatorskiej 2 mm, papier kreda 130 g, folia matowa + lakier UV wybiórczo

3. grzbiet zszyty nićmi, prosty

4. wewnątrz papier kreda 150 g

5. publikacja w pełnym kolorze (4+4)

6. projekt i skład po stronie zamawiającego

7. nakład 2000 szt., proszę o wycenę opcji w nakładzie 1500 szt. i 1000 szt.

8. format 21 x 21 cm wkład

9. wycena publikacji wraz z nadrukiem (pełny kolor) i tłoczeniem płyty DVD (projekt płyty, autoring materiałów po stronie zamawiającego), płyta w foliowej okładce zamykanej, doklejona na trzeciej stronie okładki albumu,

10. publikacja ofoliowana (opcja),

11. transport w jedno miejsce w kraju (Prochowice)

12. termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od akceptacji zlecenia

Oferta powinna zawierać:

Informacje o oferencie wraz z opisem doświadczenia

Cenę netto jednostkową oraz wartość brutto zamówienia (publikacja będzie zawierać nr ISBN)

Zasady rozstrzygnięcia zapytania:

Niniejsze zapytanie ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie kryterium wyboru stanowi cena (75%) oraz informacje o oferencie wraz z opisem doświadczenia (25 %). Oferenci, którzy otrzymają największą liczbę punktów (3-5 oferentów) w drugim etapie zostaną poproszeni o przesłanie dwóch realizowanych publikacji o zbliżonych parametrach (w terminie 5 dni od otrzymania informacji o przejściu do drugiego etapu; przesłane publikacje nie będą odsyłane). W drugim etapie stosuje się kryterium 50% jakość wykonania i 50% cena.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 8 kwietnia 2015 r. do godziny 16.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: annaperegrym@lgdodra.pl.

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica