Zobacz całą galerię


Jeden procent

5 kwietnia 2016 - Justyna Tracichleb

Rozliczanie się z fiskusem to dobry czas i bajecznie łatwy sposób na wsparcie działalności organizacji społecznych działających w naszym regionie na rzecz mniejszych i większych, starszych i młodszych, piękniejszych i tych trochę mniej, czyli na NASZĄ rzecz. 

Z wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% z naszego podatku "wyłuskaliśmy" te działające w Krainie Łęgów Odrzańskich (wg siedziby). Zachęcamy do ich wsparcia. To NIC NIE KOSZTUJE! :-)

Kolejność organizacji przypadkowa :-) 

Slajd1


1. STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE, gm. Wołów KRS: 0000134574

Istnieje od 1995r. i działa na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu wołowskiego i okolic. Celem stowarzyszenia jest otoczenie opieką i umożliwienie rozwoju jak największej grupie niepełnosprawnych dzieci oraz utworzenie stałego domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, domu, w którym znajdą miejsce po śmierci rodziców. Działania stowarzyszenia polegają również na zmianie postrzegania osób niepełnosprawnych w lokalnym społeczeństwie. Każda złotówka, która wpłynie na konto Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie pomoże w codziennym usprawnianiu chorych i niepełnosprawnych dzieci oraz pomoże w realizacji marzeń o domu opieki dla podopiecznych, który właśnie się buduje.

http://www.sonwolow.pl/

2. WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "WIOSNA" PROWADZONA PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME W KRZYDLINIE MAŁEJ, gm. Wołów KRS: 0000398875

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Wiosna” (WPOW) w Krzydlinie Małej - inaczej Dom Dziecka - prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame. Początki działalności sięgają 1943 r. - tak długie doświadczenie w niesieniu pomocy najmłodszym dzieciom, przekłada się na efektywność również i dziś. W ramach WPO-W „Wiosna” działają: Placówka Interwencyjna (PI) – dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia (dla 20 dzieci) oraz Placówka Socjalizacyjna (PS) dla dzieci do 12 roku życia (dla 30 dzieci). Placówka niedawno ruszyła z kampanią „Dom dla dzieci”, polegającą na przekształceniu Domu Dziecka „Wiosna” w trzy 14-osobowe mieszkania dla dzieci. Mali i trochę więksi wychowankowie placówki proszą o serdeczne gesty i dowody pomocy. Za wszystkie są bardzo wdzięczne.

http://www.dzieci-wiosna.pl/

3. INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEM – gm. Wołów, KRS: 0000013407

Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorządowa Razem" w 2001 roku założyła grupa mieszkańców powiatu wołowskiego pragnąca wspólnie realizować swoje aspiracje oświatowe. Główną ideą przyświecającą twórcom tego przedsięwzięcia, było pragnienie stworzenia szansy dzieciom i młodzieży naszego regionu na uzyskanie takich podstaw wykształcenia, które w przyszłości pozwoliłoby im na realizację swych marzeń i planów życiowych. Przez te lata stowarzyszenie powołało do życia przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

4. STOWARZYSZENIE DLA POWIATU – gm. Środa Śląska, KRS: 0000030494

Stowarzyszenie dla Powiatu powstało jaklo organizacja  non- profit w 2001 r. a od 2006 r. jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko. Realizuje działania statutowe i założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Średzkiego. Od 2009 r. Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów mających na celu udzielanie bezpłatnej pomoc prawnej i obywatelskiej mieszkańcom powiatu a także wspomagało działania mieszkańców naszego obszaru oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. Konsumenckie Centrum E-Porad.

http://stowarzyszeniedlapowiatu.pl/o-nas/

5. MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „POLONIA” – gm. Środa Śląska, KRS: 0000050357

Początki klubu Polonia Środa Śląska to okres powojenny, gdy budzący się po wojnie ''duch sportu'' i potrzeba rywalizacji na arenie sportowej osiedlających się tu mieszkańców doprowadził do powstania pierwszych klubów sportowych. Dziś klub oprócz piłkarskich seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków, to także sekcja pływacka i lekkoatletyczna.

http://www.poloniasrodaslaska.pl/news.php

6. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY WSI GODZIĘCIN – gm. Brzeg Dolny

KRS: 0000052387

Stowarzyszenie powstało ponad 10 lat temu w celu przejęcia i prowadzenia zlikwidowanej przez organ samorządu terytorialnego Szkoły Podstawowej w Godzięcinie dla klas I-III i oddziału “O”- 5-latki. Stowarzyszenie przez ten czas nie tylko utrzymało szkołę, ale również zrealizowało wiele projektów, m.in. “Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców wsi oraz dostosowanie sektora rolnictwa do struktur Unii Europejskiej”, “Radosna szkoła”, “wspieranie dzieci byłych pracowników PGR”, “Idziemy do przedszkola- Małe Przedszkole na Dolnym Śląsku”- prowadzenie punktu przedszkolnego.

http://www.godziecin.brzegdolny.pl/?page_id=72

7. STOWARZYSZENIE POMOCY "PRO BONO" – Brzeg Dolny KRS: 0000053522

Stowarzyszenie od kilkunastu lat prowadzi Centrum Przeciwdziałania Bezdomności przy ul. Urazkiej 47 w Brzegu Dolnym, w którym znajdują schronienie bezdomni mężczyźni z terenu gminy Brzeg Dolny jak i gmin ościennych. Centrum dysponuje 40 miejscami dla osób bezdomnych. Rocznie przez ośrodek przewija się od 55 do 60 bezdomnych osób. Stowarzyszenie skupia się na realizacji wszelkich działań profilaktycznych w zakresie patologii społecznych oraz działań łagodzących skutki niekorzystnych zjawisk społecznych właśnie poprzez prowadzenie ośrodka dla osób bezdomnych, rozdzielania darów rzeczowych oraz prowadzenia kuchni z żywnością bezpłatną.

Wpłaty 1 % z podatku przeznaczone są corocznie na działania statutowe m.in.: koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (administracyjne, lokal) oraz zakup opału i środków czystości.

8. STOWARZYSZENIE "RÓWNE SZANSE" W ŚCINAWIE KRS: 0000068676

Stowarzyszenie „Równe Szanse” to organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy Rady Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz nauczycieli ścinawskiej oświaty.

Wpłaty z 1% zostaną przekazane na:

· wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

· pobudzanie aktywności społecznej do organizowania pomocy osobom potrzebującym,

· wspieranie tworzenia klas integracyjnych,

· pomoc społeczna,

· gromadzenie środków materialnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

· organizacja wolontariatu,

· działalność szkoleniowa,

· działalność związana z przystosowaniem życiowym i zawodowym osób niepełnosprawnych

http://www.rowneszansescinawa.pl/

9. MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ROKITA" BRZEG DOLNY KRS: 0000075903

Działalność klubu skupia się wokół upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Wpłaty z 1% przekazane zostaną na zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikacyjnym, zapewnienie mieszkańcom sportowych widowisk i imprez.

https://www.facebook.com/MKS-Rokita-Brzeg-Dolny-435523029802319/

10. OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "RAZEM" PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIE KRS: 0000114820

Głównym statutowym celem działalności TKKF „Razem” jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy Zakładu Karnego, Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „Pomet” w Wołowie oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Wołowie i ich rodzin oraz rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci. Wpłaty z 1 % podatku przeznaczone zostaną na działalność statutową.

11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEGU DOLNYM KRS: 0000127637

Obecnie - OSP Brzeg Dolny zrzesza 53 członków OSP, w tym 4 ratowników Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym oraz 3 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Jednostka Operacyjno Techniczna (3 zastępy) zrzesza 18 osób ubezpieczonych NWW, w tym 6-ciu kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz posiadających ponadstandardowe szkolenia specjalistyczne w zakresie szeroko pojętego ratownictwa (medyczne, techniczne, w tym drogowe, nawodne i podwodne).

http://www.osp.brzegdolny.pl/

12. STOWARZYSZENIE LUBIĄŻ – gm. Wołów KRS: 0000189667

Stowarzyszenie realizuje wiele działań, które promują, aktywizują, a także poprawiają estetykę miejscowości Lubiąż. Z ostatnich działań zrealizowanych warto wymienić: inwestycyjny „Media w izbie muzealnej straży pożarnej”, czyli podłączenie wody, kanalizacji oraz prądu do budynku odremontowanej dawnej remizy strażackiej oraz „miękki” polegający na opracowaniu i wydaniu publikacji promujących Lubiąż: questów, edukacyjnej ulotka historyczno – przyrodnicza oraz przewodnik o Lubiąż (100 stron) oraz zakup rowerów i lornetek do wypożyczalni.

http://www.lubiaz.pl/organizacje/sl

13. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI PROCHOWICKIEJ, gm. Prochowice KRS: 0000201658

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połaczenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następca oraz spadkobierca ich tradycji, dorobku ideowego, a także majatku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowana we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranica polski produkt turystyczny - Turystykę aktywna.

http://www.prochowice.pttk.pl/, http://www.turystyka.prochowice.pttk.pl/

14. STOWARZYSZENIE "NIE JESTEŚ SAM" – gm. Środa Śląska KRS: 0000210587

Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" jest organizacją pozarządową działającą na terenie całego powiatu, powstałą na początku 2004 roku. Głównym celem stowarzyszenie jest podejmowanie działań na rzecz wsparcia bezrobotnych, niepełnosprawnych i ubogich mieszkańców powiatu.

http://www.nie-jestes-sam-srodaslaska.com/

15. STOWARZYSZENIE "KAMERTON" – gm. Wołów KRS: 0000224281

Stowarzyszenie działa na rzecz środowiska lokalnego, wspierając rozwój edukacji i oświaty, kultury i sztuki. Wspomaga wspólnoty i społeczność lokalną, promując wolontariat i wszelką działalność charytatywną. Wypłaca utalentowanym uczniom stypendia, jest współorganizatorem festiwalu muzyki organowej Cantus Organi w Wołowie, współpracuje z Klubem Modelarskim „Skorpion”, poprzez pomoc w uzyskiwaniu dotacji na swoją działalność jak i wspierając go własnymi środkami. Dofinansowuje kolonie organizowane przez księży pracujących w obu wołowskich parafiach. Promuje działalność wolontaryjną angażując się między innymi w coroczną akcję zbierania i wydawania żywności dla osób potrzebujących w okresie świąt Bożego Narodzenia. 1 % z podatku przeznaczony będzie na kontynuowanie działalności w zakresie promowania wolontariatu, wspierania utalentowanej młodzieży poprzez wypłacanie stypendiów, współorganizacja i dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz promowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych w Wołowie.

16. KLUB PIŁKARSKI BRZEG DOLNY KRS: 0000225124

Działalność klubu skupia się na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Klub ma swoją siedzibę przy ul. Kolejowej 1 w Brzegu Dolnym. Wpłaty z 1% przeznaczone będą na zakup podstawowego sprzętu sportowego treningowego i meczowego dla dzieci i młodzieży, uprawiających piłkę nożną w klubie piłkarskim.

http://kp.brzegdolny.pl/

17. "STOWARZYSZENIE POWRÓT DO ZDROWIA" – gm. Środa Śląska KRS: 0000255124

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu optymalne zaspokojenie społecznych potrzeb na usługi medyczne i rehabilitacyjne, pobudzanie aktywności społeczeństwa w celu organizowania pomocy dla placówek medycznych i rehabilitacyjnych na terenie powiatu średzkiego, gromadzenie środków materialnych i finansowych dla zaspokojenia potrzeb placówek świadczących usługi medyczne i rehabilitacyjne na terenie powiatu średzkiego, współdziałanie z samorządami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi oraz związkami zawodowymi oraz działanie na rzecz pomocy dzieciom ofiarom wypadków drogowych poprzez dofinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

18. MROZOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŚRODOWISKA LOKALNEGO "MROZOVIA" – gm. Miękinia KRS: 0000283820

W maju 2007 roku z inicjatywy mieszkańców Mrozowa odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, którego pierwszym celem miało być utrzymanie likwidowanego już wtedy przedszkola. Pomimo licznych protestów decyzja władz gminy o likwidacji została utrzymana. W miejsce zamkniętego przedszkola powstało Niepubliczne Przedszkole SASANKA w Mrozowie, którego organem prowadzącym jest Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego MROZOVIA. W realizacji celów statutowych, stowarzyszenie nie ogranicza się do tej działalności.

http://www.mrozovia.cba.pl/home.html, http://mrozow.pl/?q=node/12

19. "FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM CLINICO MEDICAL SP. Z O.O. PRO-CLIMED" – gm. Miękinia KRS: 0000317140

20. STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH – Brzezina, gm. Miękinia KRS: 0000320083

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu, a w szczególności w zakresie: 1. Działania na rzecz oświaty, 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 3. Działania na rzecz osób bezrobotnych, 4. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 5. Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

http://ludzie-aktywni.org/

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica