Zobacz całą galerię


Szkolenie. Podstawy wiedzy o Programie LEADER +

19 listopada 2008 - KŁO

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Konsorcjum, w skład którego wchodzą Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie, chcielibyśmy zaprosić do udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki osi 4 Leader.

 

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu podstawowych celów oraz dokumentów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przedstawiona zostanie tematyka rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu metody Leader, na którą przeznaczone zostały środki w wysokości 787,5 mln Euro w Polsce. Program ten realizowany będzie przez Lokalne Grupy Działania, których członkiem lub partnerem może zostać każdy mieszkaniec wsi oraz podmiot społeczny lub gospodarczy działający na tym terenie.

 

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy mieszkańców wsi, osoby reprezentujące organizacje rolnicze, spółdzielcze i pozarządowe oraz przedstawicieli sektora gospodarczego
i bankowego. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji o tym jak można włączyć się do programu i skorzystać z dostępnych środków.

 

Szkolenie dla zainteresowanych osób z terenu województwa dolnośląskiego odbędzie się

w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, adres: 53-033 Wrocław ul Zwycięska 12, w dniu 25 listopada 2008r. w godzinach 10.00 – 16,00 z przerwą na obiad.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane jedynie te osoby, które wypełnią załączony formularz zgłoszeniowy i prześlą faxem (071) 365 49 70 lub e-mail: izabela.liskowiak@dodr.pl lub potwierdzą swój udział telefonicznie na numer tel. (071) 339 80 21 w 195 u pani Izabeli Liskowiak.

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie www.fapa.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Izabelą Liskowiak (071) 339 80 21 w 195.

 

 

 

W imieniu Konsorcjum

  Zofia Misiewicz

Kierownik oddziału CDR w Krakowie

 

Szkolenie ogólne z programu Leader dla potencjalnych partnerów LGD

Wrocław, 25 listopada 2008

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław

10:00 – 10:30 Omówienie podstawowych założeń PROW 2007-2013

10:30 – 11:00 Oś 4 - Program Leader (cele, budżet, itp.)

11:00 – 12:00 Lokalna Grupa Działania jako podmiot programu Leader – wybór LGD do realizacji LSR

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 Lokalna Strategia Rozwoju i jej wdrażanie
(oś 3 i „małe projekty”)

14:00 – 14:30 Funkcjonowanie LGD

14:30 – 15:00 Wdrażanie projektów współpracy

15:00 – 16:00 Obiad

 

PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica