Zobacz całą galerię


Numer identyfikacyjny

20 września 2016 - Katarzyna Żerdzińska

Każdy podmiot chcący ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach Leadera musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym Biurze Powiatowym ARIMR.

  • W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, którzy wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub współposiadaczowi, wystarczy numer identyfikacyjny nadany temu małżonkowi/współposiadaczowi i nie należy występować o nadanie nowego numeru.
  • W sytuacji, gdy numer identyfikacyjny został nadany jednemu z małżonków w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, drugi małżonek, który planuje realizację operacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odrębną od rolniczej, posługuje się numerem nadanym małżonkowi.
  • W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej w związku z działalnością prowadzoną w spółce, wystarczy numer identyfikacyjny nadany spółce cywilnej w oparciu o REGON spółki.


W sytuacji, gdy podmiot na dzień składania wniosku nie posiada jeszcze numeru identyfikacyjnego, wraz z wnioskiem musi dostarczyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) lub jego kopię. Decyzję o wpisie do ewidencji producentów należy dostarczyć do dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • Powiat głogowski: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 40
  • Powiat górowski: 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8
  • Powiat legnicki: 59-200 Legnica, ul. Bydgoska 18
  • Powiat lubiński: 59-305 Rudna, ul. Ścinawska 19
  • Powiat średzki: 55-300 Środa Śląska, ul. Wawrzyńca Korwina 2
  • Powiat wołowski: 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

(dostępny również na stronie  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html)

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica