Zobacz całą galerię


Oferta Ekomuzeum Dziadoszan

15 października 2008 - Tomasz Sokołowski

Ekomuzeum „Dziadoszan” w Wietszycach to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty rozproszone są w terenie (replika bramy wjazdowej do grodu Dziadoszan, wystawa poświecona życiu Dziadoszan, XIV wieczne Krzyże Pokutne, zachowana przedwojenna infrastruktura wsi, bunkry tzw. Rygla Odry, wały przeciwpowodziowe z XVIII w. oraz unikatowe walory przyrody nadodrzańskiej). Te obiekty tworzą żywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”.
Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. prezentacja obiektów i wydarzeń pozwala na ukazanie ich kompleksowo w pierwotnym otoczeniu, Zainteresowanie zwiedzających skierowane ma być na wzajemne oddziaływanie pomiędzy przyrodą (miejscem) a ludźmi. Tak więc celem naszego ekomuzeum jest ochrona budowli, zabytków i innych obiektów historycznych i przyrodniczych - zachowanie śladów przeszłości w krajobrazie, w oryginalnym miejscu ich występowania.

Celem stworzonego  Ekomuzeum Dziadoszan w Wietszycach jest:
* ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych,
* odkrywanie i interpretacja miejscowego dziedzictwa,
* wzmacnianie lokalnej tożsamości,
* rozwój zrównoważonej turystyki i promocja lokalnej wytwórczości.
* uatrakcyjnienie oferty turystycznej okolic Wietszyc poprzez aktywną ochronę zasobów dziedzictwa 
   kulturowo-przyrodniczego.
* Edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez ich zaangażowanie w praktyczne działania na
   rzecz ochrony dziedzictwa  kulturowo-przyrodniczego.


EKOMUZEUM „DZIADOSZAN”
„Nadodrzańskie krajobrazy”
z siedzibą w Wietszycach
tel.: 607 773 758
e-mail:
nadodrzanskizakatek@o2.pl
OFERTA
„Nadodrzańskie spotkania z historią i przyrodą”

 Mamy przyjemność zaoferować Państwu terenowe zajęcia edukacyjne. Propozycje nasze  kierujemy do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Czas ich trwania (bez dojazdu na miejsce) szacujemy na ok. 4 godziny zegarowe. Długości tras i miejsca są dostosowywane do wieku grupy. Odbywać się one będą w dolinie Odry i jej najbliższej okolicy, zwanej „ Nadodrzańskim Zakątkiem” w oparciu o elementy Ekomuzeum Dziadoszan i scieżki kulturowej Wietszyce –„Krajobrazy Nadodrzańskie”. Proponujemy zajęcia piesze lub rowerowe.
     Celem spotkań jest bezpośredni, zmysłowy, kontakt ucznia z przyrodą i elementami historii, ich wzajemne funkcjonowanie  i zależności.

Oferta realizowana będzie poprzez:
*Prowadzenie zajęć edukacyjnych na ścieżce kulturowej Wietszyce- „Krajobrazy Nadodrzańskie”
*Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Ekomuzeum Dziadoszan
*Organizowanie wycieczek rowerowych w okolicach Wietszyc w oparciu o Szlak Odry i Szlak Dziadoszan
*Organizowanie turystycznych biegów na orientację
*Organizowanie warsztatów w oparciu o zasoby Ekomuzeum Dziadoszan
*Organizowanie cyklicznej imprezy Biesiada Dziadoszan w połączeniu z prezentacją dawnych rzemiosł (garncarstwo,  
  skórnictwo, kowalstwo).
*Prowadzenie wypożyczalni rowerów
*Organizowanie plenerów artystycznych

PnWtŚrCzPtSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica