Zobacz całą galerię


Nabór uzupełniający do Rady LGD

18 października 2016 - Justyna Tracichleb

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"

 Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich ogłasza nabór uzupełniający do Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" zgodnie z zapisami par. 21 ust 13 oraz par. 23 ust. 4-6 statutu

Do biura stowarzyszenia wpłynęło wycofanie rekomendacji Gminy Głogów dla Członka Rady LGD Leszka Rydza. Tym samym Zarząd ogłasza nabór uzupełniający na Radnego LGD - reprezentanta sektora publicznego.

1. Rekomendacje składane są od momentu ogłoszenia naboru na stronie www.lgdodra.pl do 24 października 2016 r (decyduje data wpływu). Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres lgdodra@op.pl w formie skanu popisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

2. Rekomendacje na określonym wzorze może złożyć członek zwyczajny Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Członek Stowarzyszenia może rekomendować tylko jedną osobę w rozumieniu osoby fizycznej i prawnej. Rekomendacje mogą składać jedynie członkowie reprezentujący sektor publiczny.

3. Do rekomendacji należy dołączyć:

a. Formularz zgłoszeniowy do Rady LGD KŁO

b. Oświadczenie kandydata

c. Dokument potwierdzający przynależność do sektora

d. CV z opisem doświadczenia zawodowego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ocenie wniosków i działalności w obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

e. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zgodnie z kryteriami wyboru.

Aktualizacja ogłoszenia - 19.10.2016:

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów aplikacyjnych.  

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica