Zobacz całą galerię


Ochrona Przyrody i Natura 2000

 • 30 maja 2016
  Justyna Tracichleb

  Budki dla łęgowych mopków

  Budki dla łęgowych mopków
  Jeszcze przed długim weekendem w łęgowym lesie koło Prawikowa zawisło kilkadziesiąt budek dla mopka - zagrożonego wyginięciem i bardzo słabo zbadanego gatunku nietoperza. Dzięki dotacji pozyskanej przez Fundację Edusilesia w ramach Funduszu dla Przyrodyhttp://funduszdlaprzyrody.org/#o-nas, który jest wspierany przez Grupę ENERGA http://grupa.energa.pl/energa_dla_przyrody.xml, w prawikowskim lesie zostało zawieszonych 42 budki, które stanowić mają trwałe schronienie dla kolonii rozrodczych tego nietoperza.
 • 23 kwietnia 2015
  Zbigniew Posacki

  Pieniądze dla pszczelarzy

  Pieniądze dla pszczelarzy
  Agencja Rynku Rolnego do 29 maja 2015 roku przyjmuje wnioski w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2015/2016.Mogą je składać związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo- rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską w ramach wdrażania programów badawczych.
 • 27 stycznia 2015
  Zbigniew Posacki

  Fundusz dla Przyrody

  Fundusz dla Przyrody
  Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł.
 • 11 grudnia 2014
  Zbigniew Posacki

  Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy

  Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy
  W piątek 5 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy. Wśród prelegentów był również przedstawiciel LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich Andrzej Ruszlewicz
 • 24 kwietnia 2014
  Tomasz Sokołowski

  Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 - cykl szkoleń

  Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 - cykl szkoleń
  Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do uczestnictwa w projekcie Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 - cykl 4 szkoleń przewidzianych na lata 2014 i 2015.
 • 17 lutego 2014
  Zbigniew Posacki

  Poważne zastrzeżenia OTOP do projektu PROW 2014-2020

  Poważne zastrzeżenia OTOP do projektu PROW 2014-2020
  Przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowego PROW na lata 2014-2020 zawodzi nadzieje na skuteczną ochronę przyrody krajobrazu rolnego.
 • 3 września 2013
  Zbigniew Posacki

  Drogi dla Nartury – kampania na rzecz zadrzewień

  Drogi dla Nartury – kampania na rzecz zadrzewień
  Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza na seminarium dotyczące projektowania zieleni i małej architektury miejsc publicznych, w tym placów zabaw i miejsc integracji na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi. Podczas seminarium poruszone zostaną również tematy związane z zielenią przydrożną.
 • 1 sierpnia 2013
  Zbigniew Posacki

  Plany ochrony dla Łęgów

  Plany ochrony dla Łęgów
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie z wiązanym z o pracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 i Łęgi Odrzańskie PLB020008. Spotkanie odbędzie się 7 sierpnia w Ścinawie.
 • 20 maja 2013
  Zbigniew Posacki

  Spotkanie ZLW dla obszarów Łęgi Odrzańskie

  Spotkanie ZLW dla obszarów Łęgi Odrzańskie
  Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne/warsztat, poświęcone opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 i PLB020008. Spotkania odbędą się 28 maja (Luboszyce) i 29 maja (Miękinia).
 • 20 listopada 2012
  Zbigniew Posacki

  Przyrodniczy raj

  Przyrodniczy raj
  Pod względem atrakcyjności przyrodniczej Gmina Wołów należy do czołówki gmin nadodrzańskich. To prawdziwy raj dla rzadkich gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Czy Burmistrz takiej gminy może być z tego dumny, czy jest to raczej utrudnienie w prowadzeniu inwestycji. Zapraszamy do przeczytania wywiadu
 • 12 listopada 2012
  Zbigniew Posacki

  W zgodzie z Naturą

  W zgodzie z Naturą
  Prezentujemy całość wywiadu zamieszczonego w ostatnim numerze Biuletynu Odrzańskiego z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych we Wrocławiu – Panem Grzegorzem Pietruńko. Można dowiedzieć się jak nadleśnictwa radzą sobie z Naturą 2000 i czy jest to dla leśników utrudnienie.
 • 12 listopada 2012
  Zbigniew Posacki

  Natura - interes wszystkich stron

  Natura - interes wszystkich stron
  Prezentujemy cały wywiad z Panią Katarzyną Łapińską - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zamieszczony w ostatnim Biuletynie Odrzańskim. Czytelnicy będą mogli dowiedzieć się w nim m.in. na jakim etapie znajduje się Plan Zadań Ochronnych dla Łęgów Odrzańskich oraz co to jest Natura 2000.
 • 9 listopada 2012
  Zbigniew Posacki

  Dotacje na przyrodę

  Dotacje na przyrodę
  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów do działania 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” (nr naboru: 61/K/4.7/2012). Termin składania wniosków upływa 7 stycznia 2013 r.
 • 12 marca 2012
  Zbigniew Posacki

  Odra dźwięczy

  Odra dźwięczy
  Czy słuchasz jak Odra śpiewa, czy znasz muzyki Odry? Dla tych którzy już maja za sobą ptasie solówki i koncerty przyrody powstaje prawdziwy rarytas dźwiękowy. Kraina Łęgów Odrzańskich gra w innym składzie niż na co dzień, tym razem do orkiestry Odry dołączył Michał Zygmunt, Konrad Rogiński oraz Roli Mosimann.
 • 8 marca 2012
  Zbigniew Posacki

  Irysowy Zagon koło Gromadzynia

  Irysowy Zagon koło Gromadzynia
  Na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został upubliczniony projekt dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH 020051 (Gmina Prochowice)
 • 24 stycznia 2012
  Zbigniew Posacki

  Poznaj łegowe ptaki

  Poznaj łegowe ptaki
  Choć jest zima nie oznacza to, że wszystkie ptaki odleciały do ciepłych krajów. Owszem część odleciała na południe, część przyleciała do nas z północy, aby w lepszych warunkach przetrwać trudny okres. Chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom i sympatykom Krainy Łęgów Odrzańskich te, które zimują u nas na wsi, w parkach, ogrodach, na miedzach i w gospodarstwach.
 • 18 października 2011
  Zbigniew Posacki

  Działać ekologicznie

  Działać ekologicznie
  Stowarzyszenie „Pogranicze” wraz z Partnerami zaprasza na konferencję "Rolnictwo ekologiczne jako pomysł na przyszłość dla obszarów wiejskich" organizowaną 25 października br. w renesansowym „Dworze Czarne” w Jeleniej Górze.
 • 26 września 2011
  Zbigniew Posacki

  Drzewa – najlepsza inwestycja w naszą przyszłość

  Drzewa – najlepsza inwestycja w naszą przyszłość
  Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Drzewa – najlepsza inwestycja w naszą przyszłość”, które odbędzie się 29 września 2011r. w Hotelu Książęcym w Legnicy, ul. Dworcowa 9, w sali konferencyjnej, w godzinach od 11.00 do 14.00.
 • 15 września 2011
  Zbigniew Posacki

  NATURA 2000 - Plany Zadań Ochronnych i Plany Ochrony

  NATURA 2000 - Plany Zadań Ochronnych i Plany Ochrony
  W Sali konferencyjnej prochowickiego Urzędu Miasta i Gminy odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020051 Irysowy Zagon koło Gromadzynia.
 • 27 czerwca 2011
  Administrator

  Błotniaki na zdjęciach - konkurs

  Błotniaki na zdjęciach - konkurs
  Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ogłasza konkurs fotograficzny pod nazwą "Błotniaki - arystokracja wśród ptaków drapieżnych". Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o tej grupie ptaków w społeczeństwie. Poprzez doznania artystyczne, jakimi będą zdjęcia, chce zwrócić uwagę na ich zagrożenia oraz potrzebę ochrony.
 • 1 czerwca 2011
  Administrator

  Bliżej Natury 2000

  Bliżej Natury 2000
  Sporym zainteresowaniem cieszyło się seminarium na temat: „Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Krainie Łęgów Odrzańskich”, które odbyło się 19 maja w Ścinawie. Pomysłodawca spotkania Andrzej Ruszlewicz liczy, że takie wykłady przyczynią się do lepszego zrozumienia jak zarządzać obszarami chronionym.
 • 29 kwietnia 2011
  Administrator

  Rozmowy w łęgach o NATURZE 2000

  Rozmowy w łęgach o NATURZE 2000
  Partnerstwo Krainy Łęgów Odrzańskich oraz Gmina Ścinawa, serdecznie zaprasza na seminarium na temat: „Zarządzanie obszarami Natura 2000 w Krainie Łęgów Odrzańskich”.
 • 14 marca 2011
  Administrator

  Gniazdo odtworzone

  Gniazdo odtworzone
  Udało się odtworzyć ostatnie gniazdo bociana białego, które znajdowało się na nieczynnym kominie przy ulicy Wojska Polskiego w Lubiążu. Dzięki inicjatywie mieszkańców, być może uda się zamontować także drugą platformę pod gniazdo.
 • 5 stycznia 2011
  Administrator

  Drogi dla Natury

  Drogi dla Natury
  Jesienią 2010 roku zakończyła się realizacja kolejnego etapu ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”. W Krainie Łęgów Odrzańskich drzewa zostały posadzone na drodze powiatowej z Lubiąża do Domaszkowa.
 • 1 grudnia 2010
  Administrator

  Międzynarodowa konferencja Strażnicy Natury 2000

  Międzynarodowa konferencja Strażnicy Natury 2000
  Fundacja EkoRozwoju zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Strażnicy Natura 2000”, pod patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organizowaną we współpracy z partnerami z Czech (Arnika) i Hiszpanii (Fundacion Global Nature).
 • 15 września 2010
  Administrator

  Warsztaty Natura 2000

  Warsztaty Natura 2000
  Są jeszcze wolne miejsca na ostatnie już warsztaty z zakresu zarządzania obszarami Natura 2000. Warsztaty odbędą się 16 września w Krzydlinie Małej.
 • 23 czerwca 2010
  Administrator

  Sukces to Twoje naturalne środowisko - konkurs

  Sukces to Twoje naturalne środowisko - konkurs
  Sukces to Twoje naturalne środowisko - Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty można składać do 9 lipca 2010.
 • 24 maja 2010
  Administrator

  Natura 2000 w praktyce

  Natura 2000 w praktyce
  W dniach 13-14 maja w Krzydlinie Małej odbyły się warsztaty służące opracowaniu modelu zarządzania obszarami Natura 2000. Warsztaty to kolejny etap projektu „Skuteczne zarządzanie obszarami Natura 2000”
 • 17 maja 2010
  Administrator

  Fundusz dla Przyrody

  Fundusz dla Przyrody
  Grupa ENERGA oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura” zapraszają do udziału w II edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody” W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie w kwocie do 5000 zł.
 • 11 maja 2010
  Administrator

  Wycieczka rowerowa

  Wycieczka rowerowa
  W dniu 4 czerwca 2010 organizujemy jednodniową wycieczkę rowerową w okolicach Jemielna, gdzie mamy możliwość wypożyczenia rowerów górskich. Po drodze wiele atrakcji a po południu ognisko!
 • 6 maja 2010
  Administrator

  Warsztaty dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000

  Warsztaty dotyczące zarządzania obszarami Natura 2000
  W dniach 13-14 maja 2010 w Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej odbędą się warsztaty w ramach projektu „Skuteczne zarządzanie obszarami Natura 2000” realizowanego przez Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia w partnerstwie z Fundacją Doliny Odry.
 • 1 kwietnia 2010
  Administrator

  „Drogi dla Natury”

  „Drogi dla Natury”
  W Prochowicach w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” odbyło się seminarium warsztatowe, realizowane w ramach projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej”. Głównym działaniem projektu jest nasadzenie w latach 2010-2011 ok. 30 000 drzew głównie dębów i lip, w miejscach uzgodnionych z zarządcami dróg. Ma to na celu zapewnienie funkcjonowania i przetrwania pachnicy dębowej oraz odtwarzanie i ochronę alei przydrożnych.
Więcej Wiadomości
Powrót do strony głównej
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica