„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ( Gmina Miękinia i Środa Śląska)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina”
Kwota dotacji: 6 000,00 zł

Celem projektu była integracja osób niepełnosprawnych z dziecięcym porażeniem mózgowym MPDz „OSTOJA” ze Środy Śląskiej z pełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Miękinia poprzez działanie edukacji ekologicznej i nauki udzielenia pierwszej pomocy. Działania jakie zostały w ramach projektu zrealizowane obejmowały: przygotowanie w trakcie zajęć na świetlicach wiejskich przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Miękinia dużych puzzli w formacie A0 o tematyce flory i fauny. W Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego „ODYNIEC” przeprowadzono spotkania edukacyjne z tematu ekologia i ochrona fauny w Gminie Miękinia, odbyła się wycieczka w teren na której dzieci mogły obserwować ptaki i zwierzęta które licznie występują w otulinie i ścisłym rezerwacie przyrody „Zabór” przez lornetki zakupione w ramach projektu. Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach, grach i zabawach związanych z tematyką przyrodniczą, Wychodziły na spacery w poszukiwaniach tropów zwierząt i uczenia rozpoznawaniach ich. Strażacy z OSP Miękinia przeprowadzali z dziećmi i młodzieżą zajęcia z pierwszej pomocy a dzięki zakupionym w ramach projektu profesjonalnego fantoma uczestnicy warsztatów mogli nauczyć się jak prawidłowo przeprowadzić pomoc ze sztucznego oddychania. W ramach działań odbyło się również spotkanie z leśniczym na terenie ścieżki dydaktycznej „Mrozów”. Leśniczy uczył rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, opowiadał o ochronie przyrody. W ramach projektów dzieci również samodzielnie wykonywały karmniki dla ptaków oraz w Ekomuzeum Tradycyjnego Rolnictwa w Zaborze Wielkim uczyli się wypiekać chleb zrobiony na zakwasie w tradycyjnym piecu chlebowym. W ramach projektu wzięło udział 90 osób dzieci i młodzieży.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.

W zgodzie z naturą” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”
Kwota dotacji: 5 970,00 zł

Celem projektu była promocja działań związanych z ekologią, ochroną przyrody, podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja czynnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać lepiej swoja najbliższą okolicę oraz występujące tam gatunki fauny i flory. Odbyły się warsztaty i zajęcia polegające na budowaniu domków dla ptaków, owadów, płazów, i drobnych ssaków oraz zostały przedstawione praktyczne formy ochrony przyrody i pomocy dla zwierząt. W ramach projektu organizowane były również rajdy rowerowe mające na celu promocję turystyki rowerowej.