76 858 45 45
lgdodra@op.pl

Blog

Informacja o planowanej operacji własnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” informuje o planowanej realizacji operacji własnej

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,  w ramach przedsięwzięć LSR:

I –Turystyka na Szlaku Odry– Informacja nr 2/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej: 

informacja_operacja-wlasna_2_2019_ow

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W załączeniu ogłoszenie.