“Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.
Program wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Szczegóły o naborze wniosków i warunkach konkursu oraz baza zrealizowanych projektów są umieszczane na naszych stronach internetowych oraz ogólnopolskiej stronie programu www.dzialajlokalnie.pl

Do składania wniosków zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu gmin: Brzeg Dolny, Głogów, Jemielno, Malczyce, Miękinia, Niechlów, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wołów oraz Wińsko.


Więcej informacji na temat programu udziela:
Ewa Smutyło
e-mail dzialajlokalnie@lgdodra.pl
tel. 76 858 45 45 lub 667 066 598
Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Pl. Kopernika 6
59-230 Prochowice